Распоред сједница скупштинских одбора за припрему Четврте редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске

Датум: 
14.07.2023 - 09:30

У оквиру припреме Четврте редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске, сједнице oдбора Народне скупштине Републике Српске биће одржане овим редослиједом:

1. Одбор за уставна питања одржаће сједницу у понедјељак, 17. јула 2023. године у 11.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати материјал из приједлога дневног реда Четврте редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора

1. Обавјештење о неким појавама од интереса за остваривање уставности и законитости.

2. Законодавни одбор одржаће сједницу у понедјељак, 17. јула 2023. године у 12 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати приједлози и нацрти закона и Приједлог одлуке о прихватању задужења који су предвиђени за Четврту редовну сједницу Народне скупштине Републике Српске.

3. Одбор за финансије и буџет одржаће сједницу у понедјељак, 17. јула 2023. године у 13 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Четврте редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Нацрт закона о електронском новцу;
2. Извјештаји Фискалног савјета Републике Српске; а) Извјештај о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској за 2022. годину; б) Извјештај о раду за период 1. 1 – 31. 12. 2022. године;
3. Извјештаји Агенције за банкарство Републике Српске: а) Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022. године; б) Извјештај о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем за период 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022. године;
4. Извјештаји Комисије за хартије од вриједности Републике Српске: а) Извјештај о стању на тржишту од вриједности за 2022. годину; б) Извјештај о раду за 2022. годину; в) Извјештај о финансијском пословању за период 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022. године;
5. Информација о дугу са стањем на дан 31.12. 2022. године.

4. Одбор за образовање, науку, културу и информисање одржаће сједницу у понедјељак, 17. јула 2023. године у 14 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 6).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Четврте редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Извјештај о раду Агенције за високо образовање Републике Српске за 2022. годину;
2. Приједлог одлуке о утврђивању Археолошког подручја Касноантички – рановизантијски град и три ранохришћанске базилике у Бакинцима, Град Лакташи, културним добром од изузетног значаја.

5. Одбор за борачко-инвалидску заштиту одржаће сједницу у понедјељак, 17. јула 2023. године у 14 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 3).

На сједници ће се разматрати материјал из приједлога дневног реда Четврте редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2022. годину.

6. Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду одржаће сједницу у понедјељак, 17. јула 2023. године у 15 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 4).

На сједници ће се разматрати материјал из приједлога дневног реда Четрвте редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора

1. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о пољопривредним задругама.

7. Одбор за привреду одржаће сједницу у понедјељак, 17. јула 2023. године у 15 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Четврте редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Нацрт закона о измјени и допуни Закона о државним становима на којима не постоји станарско право;

2. Приједлог одлуке о утврђивању Археолошког подручја Касноантички – рановизантијски град и три ранохришћанске базилике у Бакинцима, Град Лакташи, културним добром од изузетног значаја.

8. Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу одржаће сједницу у понедјељак, 17. јула 2023. године у 15 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 5, II спрат).

На сједници ће се разматрати материјал из приједлога дневног реда Четврте редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора

1. Нацрт закона о електронском новцу.

9. Одбор за политички систем, правосуђе и управу одржаће сједницу у понедјељак, 17. јула 2023. године у 16 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 6).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Четврте редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о измјенама и допунама Кривичног законика Републике Српске;
2. Обавјештење о неким појавама од интереса за остваривање уставности и законитости;
3. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2022. годину;
4. Извјештај о раду Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске за 2022. годину;
5. Извјештај о раду Комисије за жалбе за 2022. годину.

10. Одбор за питања дјеце, младих и спорта одржаће сједницу у понедјељак, 17. јула 2023. године у 13 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 3).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Четврте редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Извјештај о раду Агенције за високо образовање Републике Српске за 2022. годину.

11. Одбор за локалну самоуправу одржаће сједницу у уторак, 18. јула 2023. године у 8.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 6).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Четврте редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Нацрт закона о измјени и допуни Закона о државним становима на којима не постоји станарско право;
2. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о пољопривредним задругама.