Распоред сједница скупштинских одбора за припрему Шесте редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске

Датум: 
12.09.2019 - 15:45

У оквиру припреме Шесте редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске, сједнице скупштинских одбора биће одржане по сљедећем редосљеду, и то:

1. Законодавни одбор одржаће сједницу у понедјељак 16. септембра 2019. године у 12.30 часова,  у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати приједлози и нацрти закона који су предвиђени за Шесту редовну сједницу Народне скупштине Републике Српске.

2. Одбор за безбједност одржаће сједницу у понедјељак, 16. септембра 2019. године у 13.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске. 

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Шесте редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о допуни Закона о полицији и унутрашњим пословима – по хитном поступку;
 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити од насиља у породици;
 3. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку;
 4. Информација о имплементацији Стратегије за сузбијање насиља у породици Републике Српске (2014 – 2019. године) за 2018. годину.

 

3. Одбор за питања дјеце, младих и спорта одржаће сједницу у понедјељак, 16. септембра 2019. године у 13.00 часова у просторијама Народне скупштине Републике Српске, сала 3.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Шесте редовне сједнице , а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању;
 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити од насиља у породици;
 3. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку;
 4. Информација о имплементацији Стратегије за сузбијање насиља у породици Републике Српске (2014 – 2019. године) за 2018. годину;
 5. Информација о реализацији Програма развоја спорта Републике Српске за 2018. годину.

 

4. Одбор за финансије и буџет одржаће сједницу у понедјељак, 16. септембра 2019. године, са почетком у 13.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Шесте редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о допуни Закона о полицији и унутрашњим пословима – по хитном поступку;
 2. Нацрт закона о измјени Закона о судским таксама;
 3. Извјештај Комитета за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске за 2018. годину;
 4. Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске 01.01.2018. – 31.12.2018. и Извјештај о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за 2018. годину;
 5. Извјештаји Агенције за осигурање Републике Српске: а) Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о стању сектора осигурања у Републици Српској за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године; б) Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о раду за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године; в) Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о финансијском пословању за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године;
 6. Извјештаји Комисије за хартије од вриједности Републике Српске: а) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о стању на тржишту хартија од вриједности за 2018. годину; б) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о раду за 2018. годину; в) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о финансисјком пословању за период 01.01. – 31.12.2018. године.
 7. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 01.01. - 31.12.2018. године;
 8. Извјештај о пословању Инвестиционо - развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука и фондова за 2018. годину са Извјештајем независног спољног ревизора;
 9. Извјештај Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука о раду и пословању за 2018. годину;
 10. Извјештај о о извршењу Плана рада и Финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период 01.01 – 31.12.2018. године;
 11. Информација о дугу са стањем на дан 31.12.2018. године.

 

5. Одбор за образовање, науку, културу и информисање одржаће сједницу у понедјељак, 16. септембра 2019. године са почетком у 14.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, сала 6.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Шесте редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању;
 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју;
 3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о електронском потпису Републике Српске;
 4. Нацрт стратегије развоја електронске управе Републике Српске за период 2019 – 2022. година;
 5. Извјештај о реализацији Стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2017 – 2021. „Знање за развој“, за период 01.10.2017 – 30.06.2019. године;
 6. а)Извјештај о раду ЈП Радио –телевизија Републике Српске за 2017. годину, са Планом рада за 2018. годину и Извјештај о ревизији финансијског пословања ЈП Радио – телевизије Републике Српске; б )Извјештај о раду ЈП Радио –телевизија Републике Српске за 2018. годину, с Планом рада за 2019. годину и Извјештај о ревизији финансијског пословања ЈП Радио – телевизија Републике Српске.

 

6. Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду одржаће сједницу у понедјељак, 16. септембра 2019. године са почетком у 15.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, сала 4.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Шесте редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Нацрт закона о инспекцијама Републике Српске;
 2. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о шумама.

 

7. Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу одржаће сједницу у понедјељак, 16. септембра 2019. године са почетком у 15.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Шесте редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о ликвидационом поступку;
 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу;
 3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о развоју малих и средњих предузећа;
 4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о занатско – предузетничкој дјелатности;
 5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о регистарцији пословних субјеката у Републици Српској;
 6. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о јавним путевима;
 7. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о електронском потпису Републике Српске;
 8. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити од насиља у породици;
 9. Нацрт закона о електричној енергији;
 10. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку;
 11. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом;
 12. Приједлог стратегије развоја предузетништва жена Републике Српске за период 2019 – 2023. године.

 

8. Одбор за трговину и туризам одржаће сједницу у понедјељак, 16. септембра 2019. године са почетком у 15.00 часова,  у просторијама Народне скупштине Републике Српске, сала број 51.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Шесте редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о занатско – предузетничкој дјелатности;
 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о регистарцији пословних субјеката у Републици Српској;
 3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о развоју малих и средњих предузећа.

 

9. Одбор за привреду одржаће сједницу у понедјељак, 16. септембра 2019. године са почетком у 15.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Шесте редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о ликвидационом поступку;
 2. Приједлог закона о измјенама Закона о привредним друштвима;
 3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу;
 4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о развоју малих и средњих предузећа;
 5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о занатско – предузетничкој дјелатности;
 6. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о регистарцији пословних субјеката у Републици Српској;
 7. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о јавним путевима;
 8. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју;
 9. Нацрт закона о забрани продаје државног капитала у Републици Српској офшор – компанијама – приједлог народног посланика Небојше Вукановића;
 10. Нацрт закона о електричној енергији;
 11. Нацрт закона о инспекцијама Републике Српске;
 12. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о штрајку;
 13. Приједлог стратегије развоја предузетништва жена Републике Српске за период 2019 – 2023. године;
 14. Извјештај о реализацији Стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2017 – 2021. „Знање за развој“, за период 01.10.2017 – 30.06.2019. године;
 15. Извјештај о пословању Инвестиционо - развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука и фондова за 2018. годину са Извјештајем независног спољног ревизора;
 16. Извјештај Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2018. годину;
 17. Приједлог одлуке о критеријумима за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској.

 

10. Одбор за здравство, рад и социјалну политику одржаће сједницу у понедјељак 16. септембра 2019. године са почетком у 16.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, сала 5.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Шесте редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити од насиља у породици;
 2. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о штрајку;
 3. Приједлог стратегије за унапређивање положаја старијих лица у Републици Српској од 2019. до 2028. године;
 4. Информација о имплементацији Стратегије за сузбијање насиља у породици Републике Српске (2014 – 2019. године) за 2018. годину.

 

11. Одбор за политички систем, правосуђе и управу одржаће сједницу у понедјељак, 16. септембра 2019. године, са почетком у 16.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, сала 6.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Шесте редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о нотарима – по хитном поступку;
 2. Приједлог закона о допуни Закона о правосудном испиту у Републици Српској;
 3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу;
 4. Нацрт закона о измјени Закона о судским таксама;
 5. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку;
 6. а) Извјештај Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске о раду за 2018. годину; б)Извјештај Комисије за жалбе о раду за период 01.01. – 31.12.2018. годину.

 

12. Одбор једнаких могућности одржаће сједницу у понедјељак, 16. септембра 2019. године са почетком у 16.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, сала 3.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Шесте редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о измјени Закона о насљеђивању;
 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити од насиља у породици;
 3. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку;
 4. Приједлог стратегије развоја предузетништва жена Републике Српске за период 2019 – 2023. године;
 5. Приједлог стратегије за унапређивање положаја старијих лица у Републици Српској од 2019. до 2028. године.

 

13. Одбор за праћење стања у области пензијско-инвалидског осигурања, одржаће сједницу у уторак, 17. септембра 2019. године са почетком у 08.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, сала 4.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Шесте редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о измјени Закона о насљеђивању;
 2. Нацрт закона о електричној енергији;
 3. Приједлог стратегије за унапређивање положаја старијих лица у Републици Српској од 2019. до 2028. године;
 4. а) Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 01.01. - 31.12.2018. године; б) Годишњи ревизорски извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2019. годину.

 

14. Одбор за заштиту животне средине одржаће сједницу у уторак, 17. септембра 2019. године са почетком у 09.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, сала 5.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Шесте редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу;
 2. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о шумама;
 3. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом;
 4. Извјештај о извршењу Плана рада и Финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период 01.01 – 31.12.2018. године.

 

15. Одбора за локалну самоуправу Народне скупштине Републике Српске одржати у уторак, 17. септембра 2019. године, са почетком у 08.30 часова у просторијама Народне скупштине Републике Српске (сала 3).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Шесте редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о личном имену;
 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу;
 3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о јавним путевима;
 4. Нацрт закона о инспекцијама Републике Српске;
 5. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о шумама;
 6. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом;
 7. Приједлог одлуке о критеријумима за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској.