Распоред сједница скупштинских одбора за припрему 21. редовне сједнице

Датум: 
08.04.2022 - 15:15

У оквиру припреме Двадесет прве редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске, сједнице одбора Народне скупштине Републике Српске биће одржане по сљедећем редослиједу, и то:

1. Одбор за питања дјеце младих и спорта одржаће сједницу у понедјељак, 11. априла 2022. године у 13 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 4).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали са дневног реда Двадесет прве редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Нацрт закона о основном васпитању и образовању;
2. Нацрт заокна о измјенама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању;
3. Годишњи извјештај омбудсмана за дјецу за 2021. годину.

2. Одбор за финансије и буџет одржаће сједницу у понедјељак, 11. априла 2022. године у 13 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали са дневног реда Двадесет прве редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог програма рада Народне скупштине Републике Српске за 2022. годину;
2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о пореском поступку Републике Српске - по хитном поступку;
3. Приједлог закона о међубанкарским накнадама код платних трансакција на основу платних картица;
4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету;
5. Нацрт закона о измјени и допунама Закона о тржишту хартија од вриједности;
6. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима;
7. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске код Свјетске банке – Међународне банке за обнову и развој по Пројекту модернизације водних и санитарних услуга (93020 – BA).

3. Одбор једнаких могућности одржаће сједницу у понедјељак, 11. априла 2022. године у 14 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 4).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал са дневног реда Двадесет прве редовне сједнице, а који је  у надлежности Одбора:

1. Годишњи извјештај омбудсмана за дјецу за 2021. годину.

4. Одбор за трговину и туризам одржаће сједницу у понедјељак, 11. априла 2022. године у 15 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали са дневног реда Двадесет прве редовне сједнице, а који су  у надлежности Одбора:

1. Приједлог програма рада Народне скупштине Републике Српске за 2022. годину;
2. Приједлог закона о међубанкарским накнадама код платних трансакција на основу платних картица;
3. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима.

5. Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу одржаће сједницу у понедјељак, 11. априла 2022. године у 15 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Мала сала).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали са дневног реда Двадесет прве редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о међубанкарским накнадама код платних трансакција на основу платних картица;
2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету;
3. Нацрт закона о геолошким истраживањима;
4. Нацрт закона о здравственој заштити;
5. Нацрт закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства;
6. Нацрт закона о измјени и допунама Закона о тржишту хартија од вриједности;
7. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона o превозу у друмском саобраћају Републике Српске;
8. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима;
9. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима.

6. Одбор за политички систем, правосуђе и управу одржаће сједницу у понедјељак, 11. априла 2022. године у 16 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 6).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали са дневног реда Двадесет прве редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о Граду Лакташи – по хитном поступку;
2. Приједлог закона о измјени и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске – по хитном поступку;
3. Нацрт закона о измјени Закона о ванпарничном поступку;
4. Годишњи извјештај омбудсмана за дјецу за 2021. годину.

7. Одбор за здравство, рад и социјалну политику одржаће сједницу у понедјељак, 11. априла 2022. године у 16 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали са дневног реда Двадесет прве редовне редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о допунама Закона о здравственом осигурању - по хитном поступку;
2. Нацрт закона о здравственој заштити;
3. Нацрт закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства;
4. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести.

8. Одбор за образовање, науку, културу и информисање одржаће сједницу у уторак, 12. априла 2022. године у 8.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 6).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали са дневног реда Двадесет прве редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о културним добрима;
2. Нацрт закона о основном васпитању и образовању;
3. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању.

9. Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду одржаће сједницу у уторак, 12. априла 2022. године у 9 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 4).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал са дневног реда Двадесет прве редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о пчеларству.

10. Одбор за привреду одржаће сједницу у уторак, 12. априла 2022. године у 9 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали са дневног реда Двадесет прве редовне  сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Нацрт закона о геолошким истраживањима;
2. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона o превозу у друмском саобраћају Републике Српске;
3. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима.

11. Одбор за заштиту животне средине одржаће сједницу у уторак, 12. априла 2022. године у 9.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 3).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал са дневног реда Двадесет прве редовне  сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Нацрт закона о геолошким истраживањима.

12. Одбор за локалну самоуправу одржаће сједницу у уторак, 12. априла 2022. године у 9.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 6).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали са дневног реда Двадесет прве редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о Граду Лакташи – по хитном поступку;
2. Приједлог закона о измјени и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске – по хитном поступку.

13. Законодавни одбор одржаће сједницу у уторак, 12. априла 2022. године у 8.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати приједлози и нацрти закона и Приједлог одлуке са дневног реда Двадесет прве редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора.