Распоред сједница скупштинских одбора за припрему 5. редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске

Датум: 
06.06.2019 - 17:30

У оквиру припреме Пете редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске, сједнице скупштинских одбора биће одржане одржати по сљедећем редосљеду, и то:

1.Законодавни одбор одржаће сједницу у понедјељак, 10. јуна 2019. године у 12.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати приједлози и нацрти закона који су предвиђени за Пету редовну сједницу Народне скупштине Републике Српске.

2.Одбор за безбједност одржаће сједницу у понедјељак, 10. јуна 2019. године у 13.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Пете редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 • Информација о стању безбједности у Републици Српској у 2018. години и прва четири мјесеца 2019. године;
 • Приједлог закона о безбједности критичних инфраструктура у Републици Српској;
 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима;
 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о јавном реду и миру;
 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о оружју и муницији;
 • Нацрт стратегије за борбу против сајбер криминалитета у Републици Српској од 2019. до 2023. године;
 • Извјештај о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2018. годину;
 • Информација о провођењу Стратегије безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске 2013 – 2022. година у 2018. години.

3.Одбор за финансије и буџет одржаће сједницу у понедјељак, 10. јуна 2019. године у 13.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Пете редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 • Приједлог закона о подстицајима у привреди Републике Српске - по хитном поступку;
 • Приједлог закона о допуни Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске – по хитном поступку;
 • Приједлог закона о измјени Закона о банкама Републике Српске - по хитном поступку;
 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на добит;
 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о друштвима за осигурање;
 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету;
 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о фискалним касама;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о доприносима – приједлог народног посланика Јелене Тривић;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Гарантном фонду Републике Српске;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима;
 • Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01. – 31.12.2018. године;
 • Консолидовани извјештај о инвестирању јавних средстава за период 01.01-31.12.2018. године;
 • Извјештај Фискалног савјета Републике Српске о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској за 2018. годину;
 • Извјештај Фискалног савјета Републике Српске о раду за период 1.1.2018. – 31.12.2018. године;
 • Извјештај Комисије за концесије Републике Српске о раду и финансијски извјештај за 2018. годину.

4.Одбор за питања дјеце, младих и спорта одржаће сједницу у понедјељак, 10. јуна 2019. године у 13.00 часова, у сали 3 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Пете редовне сједнице, а који су  у надлежности Одбора:

 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању;
 • Нацрт стратегије за унапређење и развој волонтирања у Републици Српској (2019 – 2023. године).

6.Одбор за образовање, науку, културу и информисање одржаће сједницу у понедјељак, 10. јуна 2019. године у 14.00 часова, у сали 6 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Пете редовне сједнице, а који су  у надлежности Одбора:

 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о електронском потпису Републике Српске.

8.Одбор за борачко-инвалидску заштиту одржаће сједницу у понедјељак, 10. јуна 2019. године у 14.00 часова, у сали 3 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Пете редовне сједнице, а који је  у надлежности Одбора:

 • Приједлог закона о социјалном становању Републике Српске.

8.Одбор за трговину и туризам одржаће сједницу у понедјељак, 10. јуна 2019. године у 15.00 часова, у сали 51 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Пете редовне сједнице, а који су  у надлежности Одбора:

 • Нацрт закона о трговини;
 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о фискалним касама.

9.Одбор за привреду одржаће сједницу у понедјељак, 10. јуна 2019. године у 15.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Пете редовне сједнице, а који су  у надлежности Одбора:

 • Приједлог закона о подстицајима у привреди Републике Српске - по хитном поступку;
 • Приједлог  закона о унутрашњој пловидби Републике Српске;
 • Приједлог закона о безбједности критичних инфраструктура у Републици Српској;
 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на добит;
 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о друштвима за осигурање;
 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету;
 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о фискалним касама;
 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о дувану;
 • Нацрт закона о трговини;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о доприносима – приједлог народног посланика Јелене Тривић;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о електронском потпису Републике Српске;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Гарантном фонду Републике Српске;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона o јавним путевима;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености;
 • Нацрт стратегије инфраструктуре квалитета производа и услуга у Републици Српској за период 2019 – 2023. године;
 • Извјештај Комисије за концесије Републике Српске о раду и финансијски извјештај за 2018. годину.

10.Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду одржаће сједницу у понедјељак, 10. јуна 2019. године у 15.00 часова, у сали 4 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Пете редовне сједнице, а који су  у надлежности Одбора:

 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона o пољопривредном земљишту;
 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о дувану;
 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Комори инжењера пољопривреде Републике Српске;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона o нуспроизводима животињског поријекла.

12.Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу одржаће сједницу у понедјељак, 10. јуна 2019. године у 15.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Пете редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 • Приједлог одлуке о изради Плана парцелације за ауто-пут и гасовод дионице Вукосавље - Брчко и Брчко - Рача по скраћеном поступку;
 • Приједлог  закона о унутрашњој пловидби Републике Српске;
 • Приједлог закона о безбједности критичних инфраструктура у Републици Српској;
 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о оружју и муницији;
 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о друштвима за осигурање;
 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету;
 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона o пољопривредном земљишту;
 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о дувану;
 • Нацрт закона о трговини;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о електронском потпису Републике Српске;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Гарантном фонду Републике Српске;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона o јавним путевима;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона o нуспроизводима животињског поријекла;
 • Нацрт стратегије за борбу против сајбер криминалитета у Републици Српској од 2019. до 2023. године;
 • Нацрт стратегије инфраструктуре квалитета производа и услуга у Републици Српској за период 2019 – 2023. године;
 • Нацрт стратегије за унапређење и развој волонтирања у Републици Српској (2019 – 2023. године).

13.Одбор за здравство, рад и социјалну политику, одржаће сједницу у понедјељак, 10. јуна 2019. године у 16.00 часова, у сали 5 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Пете редовне сједнице, а који су  у надлежности Одбора:

 • Приједлог закона о социјалном становању Републике Српске;
 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о дувану;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о здравственом осигурању;
 • Нацрт стратегије за унапређење и развој волонтирања у Републици Српској (2019 – 2023. године).

14.Одбор за политички систем, правосуђе и управу одржаће сједницу у понедјељак, 10. јуна 2019. године у 16.00 часова, у сали 6 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Пете редовне сједнице, а који су  у надлежности Одбора:

 • Приједлог одлуке о изради Плана парцелације за ауто-пут и гасовод дионице Вукосавље - Брчко и Брчко - Рача по скраћеном поступку;
 • Нацрт закона о допуни Закона о правосудном испиту у Републици Српској;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима.

16.Одбор за праћење стања у области пензијско-инвалидског осигурања, одржаће сједницу у понедјељак, 10. јуна 2019. године у 17.00 часова, у сали 4 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Пете редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 • Приједлог закона о социјалном становању Републике Српске;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о здравственом осигурању;
 • Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01. – 31.12.2018. године.

17.Одбор за локалну самоуправу одржаће сједницу у уторак, 11. јуна 2019. године у 8.30 часова, у сали 3 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Пете редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 • Приједлог закона о социјалном становању Републике Српске;
 • Приједлог  закона о унутрашњој пловидби Републике Српске;
 • Нацрт закона о личном имену;
 • Нацрт закона о трговини;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона o јавним путевима;
 • Нацрт стратегије за унапређење и развој волонтирања у Републици Српској (2019 – 2023. године);
 • Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01. – 31.12.2018. године;
 • Извјештај Фискалног савјета Републике Српске о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској за 2018. годину;
 • Извјештај Комисије за концесије Републике Српске о раду и финансијски извјештај за 2018. годину.

18.Одбор за заштиту животне средине одржаће сједницу у уторак, 11. јуна 2019. године у 9.00 часова, у сали 5  Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Пете редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 • Приједлог одлуке о изради Плана парцелације за ауто-пут и гасовод дионице Вукосавље - Брчко и Брчко - Рача по скраћеном поступку;
 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона o пољопривредном земљишту;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона o нуспроизводима животињског поријекла.

19. Одбор за заштиту права избјеглица, расељених лица и повратника, одржаће сједницу у уторак, 11. јуна 2019. године у 9.00 часова, у малој сали Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Пете редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

 • Приједлог закона о социјалном становању Републике Српске.