Распоред сједница скупштинских одбора и радних тијела за припрему 11. редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске

Датум: 
16.07.2020 - 14:30

Обавјештавамо Вас да ће се у оквиру припреме Једанаесте редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске, сједнице Одбора Народне скупштине Републике Српске одржати по сљедећем редосљеду, и то:

  1. Законодавни одбор, одржаће сједницу у понедјељак 20. јула 2020. године у 12.30 часова,  у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон). На сједници ће се разматрати приједлози и нацрти закона који су предвиђени за Једанаесту редовну сједницу Народне скупштине Републике Српске.
  2. Одбор за питања дјеце, младих и спорта, одржаће сједницу у понедјељак, 20. јула 2020. године у 13.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, Мала сала. На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Једанаесте редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:
  3. Приједлог закона о спорту Републике Српске;
  4. Информација о имплементацији Стратегије за сузбијање насиља у породици Републике Српске (2014-2019. година).
  5. Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу, одржаће сједницу у понедјељак, 20. јула 2020. године у 15.00 часова у просторијама Народне скупштине Републике Српске, Мала сала. На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Једанаесте редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:
  6. Приједлог закона о измјенама Закона о обавезним осигурањима у саобраћају – по хитном поступку;
  7. Приједлог закона о пореском поступку Републике Српске;
  8. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске.
  9. Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду одржаће сједницу у понедјељак, 20. јула 2020. године са почетком у 16.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, (Црвени салон). На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Једанаесте редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора: Нацрт закона о противградној заштити.