Распоред сједница скупштинских одбора и радних тијела за припрему 13. редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске

Датум: 
26.11.2020 - 15:15

Обавјештавамо вас да ће се у оквиру припреме Тринаесте редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске, сједнице одбора Народне скупштине Републике Српске, одржати по сљедећем редосљеду, и то: 

 1. Законодавни одбор одржаће сједницу у понедјељак, 30. новембра 2020. године у 12.30 часова,  у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати приједлози и нацрти закона који су предвиђени за Тринаесту редовну сједницу Народне скупштине Републике Српске.

 1. Одбор за финансије и буџет одржаће сједницу у понедјељак, 30. новембра 2020. године у 13.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Тринаесте редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Извјештај о привременом одступању консолидованог буџетског дефицита од фискалних правила;
 2. Приједлог другог ребаланса буџета Републике Српске за 2020. годину - по хитном поступку;
 3. Приједлог закона о измјенама Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2020. годину - по хитном поступку;
 4. Приједлог закона о допуни Закона о посебним републичким таксама - по хитном поступку;
 5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о комуналним таксама - по хитном поступку;
 6. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о административним таксама - по хитном поступку;
 7. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак - по хитном поступку;
 8. Приједлог закона о факторингу;
 9. Извјештаји по основу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској:

а) Извјештај Фискалног савјета Републике Српске о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској за 2019. годину;

б) Извјештај Фискалног савјета Републике Српске о раду за период 1.1.2019. – 31.12.2019. године. 

 1. Одбор за образовање, науку, културу и информисање одржаће сједницу у понедјељак, 30. новембра 2020. године, у 14.00 часова у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Велика сала).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Тринаесте редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

  1. Нацрт закона о стицању статуса самосталног умјетника и самосталног стручњака  у култури.

 1. Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу, одржаће сједницу у понедјељак, 30. новембра 2020. године у 15.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Мала сала).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Тринаесте редовне сједнице, а који је  у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о факторингу. 
 1. Административна комисија одржаће сједницу у понедјељак, 30. новембра 2020. године у 15.00 часова,  у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Велика сала).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Тринаесте редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

 1. Приједлог другог ребаланса буџета Републике Српске за 2020. годину - по хитном поступку. 
 1. Одбор за праћење стања у области пензијско-инвалидског осигурања одржаће сједницу у понедјељак, 30. новембра 2020. године у 16.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Тринаесте редовне редовне  сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог другог ребаланса буџета Републике Српске за 2020. годину - по хитном поступку;
 2. Приједлог закона о измјенама Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2020. годину - по хитном поступку. 
 1. Одбор за ревизију одржаће сједницу у уторак, 1. децембра 2020. године у 9.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (сала 51).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Тринаесте редовне  сједнице, а који је у надлежности Одбора:

 1. Приједлог другог ребаланса буџета Републике Српске за 2020. годину - по хитном  поступку.

          8. Одбор за локалну самоуправу одржаће сједницу у понедјељак, 30. новембра 2020. године, са почетком у 16,30 часова у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

           Одбор ће разматрати сљедеће тачке: 

 1. Приједлог другог ребаланса Буџета Републике Српске за 2020. годину - по хитном поступку;
 2. Приједлог закона о измјенама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2020. годину - по хитном поступку;
 3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о комуналним таксама - по хитном поступку;
 4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о административним таксама - по хитном поступку.