Распоред сједница скупштинских одбора и радних тијела за припрему 17. посебне сједнице Народне скупштине Републике Српске

Датум: 
14.12.2020 - 11:30

Обавјештавамо Вас да ће се у оквиру припреме Седамнаесте посебне сједнице Народне скупштине Републике Српске, сједнице Одбора Народне скупштине Републике Српске, одржати по сљедећем редосљеду, и то:

 

 1. Одбор за питања дјеце, младих и спорта, одржаће сједницу у уторак 15. децембра 2020. године у 12.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, Мала сала.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Седамнаесте посебне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

 1. Приједлог Буџета Републике Српске за 2021. годину - по хитном поступку.

 

 1. Законодавни одбор, одржаће сједницу у уторак 15. децембра 2020. године у 12.30 часова,  у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати приједлози закона и одлуке који су предвиђени за Седамнаесту посебну сједницу Народне скупштине Републике Српске.

 

 1. Одбор за финансије и буџет, одржаће сједницу у уторак 15. децембра 2020. године у 13.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Седамнаесте посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2021 - 2023. године  - по хитном поступку;
 2. Приједлог Буџета Републике Српске за 2021. годину - по хитном поступку;
 3. Приједлог закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2021. годину - по хитном поступку;
 4. Приједлог закона o измјени и допунама Закона о играма на срећу - по хитном поступку;
 5. Приједлог закона о допунама Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике  Српске - по хитном поступку;
 6. Приједлог одлуке о износу гаранција које може издати Република Српска у 2021. години;
 7. Приједлог одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2021. годину;
 8. Приједлог одлуке о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2021. годину.

 

 1. Одбор за борачко-инвалидску заштиту, одржаће сједницу у уторак 15. децембра 2020. године у 14.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, Мала сала.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Седамнаесте посебне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Приједлог Буџета Републике Српске за 2021. годину - по хитном поступку.

 1. Административна комисија, одржаће сједницу у уторак 15. децембра 2020. године у 15.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, Велика сала.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Седамнаесте посебне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Приједлог Буџета Републике Српске за 2021. годину - по хитном поступку.

 1. Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу, одржаће  сједницу у уторак 15. децембра 2020. године у 15.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, Мала сала.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Седамнаесте посебне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Приједлог Буџета Републике Српске за 2021. годину - по хитном поступку.

 

 1. Одбор за праћење стања у области пензијског и инвалидског осигурања, одржаће  сједницу у уторак 15. децембра 2020. године у 16.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Седамнаесте посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2021 - 2023. године  - по хитном поступку;

2. Приједлог Буџета Републике Српске за 2021. годину - по хитном поступку.

 1. Одбор за трговину и туризам, одржаће сједницу у уторак 15. децембра 2020. године у 16.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, Овални салон.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Седамнаесте посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2021 - 2023. године  - по хитном поступку;

2. Приједлог Буџета Републике Српске за 2021. годину - по хитном поступку.

 1. Одбор за локалну самоуправу, одржаће сједницу у уторак 15. децембра 2020. године у 16.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, Мала сала.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Седамнаесте посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2021 - 2023. године  - по хитном поступку;

2. Приједлог Буџета Републике Српске за 2021. годину - по хитном поступку.

 1. Одбор за заштиту права избјеглица, расељених лица и повратника одржаће сједницу у сриједу 16. децембра 2020. године у 8.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, (Овални салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Седамнаесте посебне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Приједлог Буџета Републике Српске за 2021. годину - по хитном поступку.

 1. Одбор за ревизију одржаће сједницу у сриједу 16. децембра 2020. године у 9.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, сала број 51.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Седамнаесте посебне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Приједлог Буџета Републике Српске за 2021. годину - по хитном поступку.

 1. Одбор за привреду одржаће сједницу у сриједу 16. децембра 2020. године у 9.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Седамнаесте посебне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2021 - 2023. године  - по хитном поступку.