Распоред сједница скупштинских одбора и радних тијела за припрему 19. редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске

Датум: 
22.11.2021 - 10:30
 1. Законодавни одбор одржаће сједницу у уторак, 23. новембра 2021. године, у 12.30 часова,  у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати приједлози и нацрти закона који су предвиђени за Деветнаесту редовну сједницу Народне скупштине Републике Српске.

 1. Одбор за финансије и буџет одржаће сједницу у уторак, 23. новембра 2021. године, у 13.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Мала сала).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Деветнаесте редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о допуни Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске;
 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске;
 3. Нацрт закона о међубанкарским накнадама код платних трансакција на основу платних картица;
 4. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету;
 5. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 1. 1 – 30. 6. 2021. године;
 6. Извјештај Комитета за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске за 2020. годину;
 7. Извјештај о извршењу Плана рада и Финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период 1. 1 – 31. 12. 2020. године. 
 1. Одбор за образовање, науку, културу и информисање одржаће сједницу у уторак, 23. новембра 2021. године, у 14.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Деветнаесте редовне сједнице, а који су  у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о образовању одраслих;
 2. Приједлог закона о музејској дјелатности;
 3. Нацрт закона о културним добрима. 
 1. Одбор за привреду одржаће сједницу у уторак, 23. новембра 2021. године, у 15.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Деветнаесте редовне сједнице, а који су  у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о друштвеном предузетништву Републике Српске;
 2. Приједлог закона о допуни Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске;
 3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске;
 4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о рибарству;
 5. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 1. 1 – 30. 6. 2021. године;
 6. Извјештај о извршењу Плана рада и Финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период 1. 1 – 31. 12. 2020. године;
 7. Специјални извјештај Институције омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине о ефикасности законских рјешења о професионалној рехабилитацији и запошљавању лица с инвалидитетом у Босни и Херцеговини. 
 1. Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу одржаће сједницу у уторак, 23. новембра 2021. године, у 15.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Мала сала).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Деветнаесте редовне сједнице, а који су  у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске;
 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о рибарству;
 3. Нацрт закона о међубанкарским накнадама код платних трансакција на основу платних картица;
 4. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету. 
 1. Одбор за трговину и туризам одржаће сједницу у уторак, 23. новембра 2021. године, у 16.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Деветнаесте редовне сједнице, а који су  у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о друштвеном предузетништву Републике Српске;
 2. Нацрт закона о међубанкарским накнадама код платних трансакција на основу платних картица;
 3. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 1. 1 – 30. 6. 2021. године.  
 1. Одбор за праћење стања у области пензијско-инвалидског осигурања одржаће сједницу у уторак, 23. новембра 2021. године, у 16.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Деветнаесте редовне редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о измјени Закона о пензијском и инвалидском осигурању – приједлог народног посланика Перице Бундала;
 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске. 
 1. Одбор за политички систем, правосуђе и управу одржаће сједницу у уторак, 23. новембра 2021. године, у 17.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Деветнаесте редовне редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

 1. Специјални извјештај Институције омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине о ефикасности законских рјешења о професионалној рехабилитацији и запошљавању лица с инвалидитетом у Босни и Херцеговини. 
 1. Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду одржаће сједницу у сриједу, 24. новембра 2021. године, у 9.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала број 4).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Деветнаесте редовне редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о рибарству. 
 1. Одбор за заштиту животне средине одржаће сједницу у сриједу, 24. новембра 2021. године, у 9.45 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Деветнаесте редовне  сједнице, а који је у надлежности Одбора:

 1. Извјештај о извршењу Плана рада и Финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период 1. 1 – 31. 12. 2020. године.