Распоред сједница скупштинских одбора и радних тијела за припрему 22. редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске

Датум: 
26.05.2022 - 13:30

У оквиру припреме Двадесет друге редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске, сједнице oдбора Народне скупштине Републике Српске ће бити одржане по овом редослиједу:

 

 1. Законодавни одбор одржаће сједницу у понедјељак 30. маја 2022. године у 12.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, Овални салон.

На сједници ће се разматрати приједлози и нацрти закона из дневног реда Двадесет друге редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора. 

 1. Одбор за питања дјеце, младих и спорта одржаће сједницу у понедјељак, 30. маја 2022. године у 13 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 3).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Двадесет друге редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о основном васпитању и образовању;
 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању;
 3. Нацрт породичног закона;
 4. Нацрт закона о привременом издржавању дјеце Републике Српске;
 5. Нацрт закона о измјени и допуни Закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске;
 6. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о високом образовању;
 7. Извјештај о раду са финансијским извјештајем Агенције за високо образовање Републике Српске за 2021. годину;
 8. Извјештај о раду и извршењу Ребаланса финансијског плана – Буџета ЈУ „Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству“ за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године.

 

 1. Одбор за финансије и буџет одржаће сједницу у понедјељак, 30. маја 2022. године у 13 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Двадесет друге редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о измјени Закона о порезу на доходак – по хитном поступку;
 2. Приједлог закона о измјени и допунама Закона о доприносима – по хитном поступку;
 3. Приједлог закона о измјени и допунама Закона о тржишту хартија од вриједности;;
 4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовим;
 5. Нацрт закона о привременом издржавању дјеце Републике Српске;;
 6. Нацрт закона о обавезном здравственом осигурању;
 7. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године;
 8. Извјештај о раду и извршењу Ребаланса финансијског плана – Буџета ЈУ „Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству“ за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године;
 9. Извјештај о извршењу Плана рада и финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године;
 10. Информација о дугу са стањем на дан 31. 12. 2021. године.

 

 1. Одбор за привреду одржаће сједницу у понедјељак, 30. маја 2022. године у 15 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Двадесет друге редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о измјени Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске – по хитном поступку;
 2. Приједлог закона о измјени Закона о порезу на доходак – по хитном поступку;
 3. Приједлог закона о измјени и допунама Закона о доприносима – по хитном поступку;
 4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о жељезницама Републике Српске – по хитном поступку;
 5. Приједлог закона о геолошким истраживањима;
 6. Нацрт закона о метрологији у Републици Српској;
 7. Нацрт закона о стандардизацији у Републици Српској;
 8. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о енергетици;
 9.  Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период  1. 1 – 31. 12. 2021. године;
 10. Извјештај о раду и финансијски извјештај Комисије за концесије Републике Српске за 2021. годину;
 11. Извјештај о извршењу Плана рада и финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године;
 12. Приједлог одлуке о усвајању Зонинг плана подручја посебне намјене „Хашани“ по скраћеном поступку;
 13. Приједлог одлуке о усвајању зонинг планова урбаних зона подручја посебне намјене „Клековача“.
 14. Приједлог закона о допуни Закона о подстицајима у привреди Републике Српске - по хитном поступку.
 1. Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу одржаће сједницу у понедјељак, 30. маја 2022. године у 15 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Мала сала).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Двадесет друге редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о жељезницама Републике Српске – по хитном поступку;
 2. Приједлог закона о здравственој заштити;
 3. Приједлог закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства;
 4. Приједлог закона о аудио-визуелним дјелатностима;
 5. Приједлог закона о геолошким истраживањима;
 6. Приједлог закона о измјени и допунама Закона о тржишту хартија од вриједности;
 7. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима;
 8. Нацрт породичног закона;
 9. Нацрт закона о привременом издржавању дјеце Републике Српске;
 10. Нацрт закона о обавезном здравственом осигурању;
 11. Нацрт закона о стандардизацији у Републици Српској;
 12. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о енергетици.

 

 1. Одбор за политички систем, правосуђе и управу одржаће сједницу у понедјељак, 30. маја 2022. године у 15 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 6).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Двадесет друге редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о републичкој управи – по хитном поступку;;
 2. Нацрт закона о политичким странкама Републике Српске – приједлог народног посланика Перице Бундала;
 3. Извјештај о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2021. годину;
 4. Годишњи извјештај о резултатима активности Институције омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине за 2021. годину;
 5. Приједлог одлуке о усвајању Зонинг плана подручја посебне намјене „Хашани“ по скраћеном поступку;
 6. Приједлог одлуке о усвајању зонинг планова урбаних зона подручја посебне намјене „Клековача“. 

 

 1. Одбор за здравство, рад и социјалну политику одржаће сједницу у понедјељак, 30. маја 2022. године у 16 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 4).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Двадесет друге редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о здравственој заштити;
 2. Приједлог закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства;
 3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести;
 4. Нацрт закона о обавезном здравственом осигурању;
 5. Извјештај о раду и извршењу Ребаланса финансијског плана – Буџета ЈУ „Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству“ за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године.

 

 1. Одбор за трговину и туризам одржаће сједницу у понедјељак, 30. маја 2022. године у 16 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати материјал из приједлога дневног реда Двадесет друге редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора

 1. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о туризму.

 

 1. Одбор за образовање, науку, културу и информисање одржаће сједницу у уторак, 31. маја 2022. године у 8.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 6).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Двадесет друге редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о заштити, очувању и употреби језика српског народа и ћириличког писма – по хитном поступку;
 2. Приједлог закона о аудио-визуелним дјелатностима;
 3. Приједлог закона о основном васпитању и образовању;
 4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању;
 5. Нацрт закона о измјени и допуни Закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске;
 6. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о високом образовању;
 7. Извјештај о раду са финансијским извјештајем Агенције за високо образовање Републике Српске за 2021. годину. 

 

 1. Одбор за заштиту животне средине одржаће сједницу у уторак, 31. маја 2022. године у 9.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Двадесет друге редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о геолошким истраживањима;
 2. Извјештај о извршењу Плана рада и финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године;
 3. Приједлог одлуке о усвајању Зонинг плана подручја посебне намјене „Хашани“ по скраћеном поступку;
 4. Приједлог одлуке о усвајању зонинг планова урбаних зона подручја посебне намјене „Клековача“.

 

 1. Одбор једнаких могућности одржаће сједницу у уторак, 31. маја 2022. године у 12  часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 3).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Двадесет друге редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

 

 1. Нацрт породичног закона;
 2. Нацрт закона о привременом издржавању дјеце Републике Српске;
 3. Годишњи извјештај о резултатима активности Институције омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине за 2021. годину 

 

12. Административна комисија одржаће сједницу у уторак, 31. маја 2022. године у 9.30 часова (Сала 4).

На сједници ће се разматрати материјал из приједлога дневног реда Двадесет друге редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора

1. Приједлог ребалансa буџета Републике Српске за 2022. годину - по хитном поступку.

 

13.  Радно тијело Народне скупштине Републике Српске које врши надзор над прикупљањем и расподјелом средстава Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству одржаће сједницу у понедјељак 1. јуна  2022. године у 9 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 4).

На сједници ће се разматрати материјал из приједлога дневног реда Двадесет друге редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

 1. Извјештај о раду и извршењу Ребаланса финансијског плана – Буџета ЈУ „Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству“ за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године.