Распоред сједница скупштинских одбора и радних тијела за припрему 25. посебне сједнице Народне скупштине Републике Српске

Датум: 
10.12.2021 - 11:00

У оквиру припреме Двадесет пете посебне сједнице Народне скупштине Републике Српске, сједнице одбора Народне скупштине Републике Српске, одржаће се по сљедећем редослиједу, и то:

 

1.         Одбор за локалну самоуправу одржаће сједницу у понедјељак, 13. децембра 2021. године, у 12 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 6).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет пете посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1.         Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2022 ‐ 2024. годинe - по хитном поступку;

2.         Приједлог буџета Републике Српске за 2022. годину - по хитном поступку.

 

2.         Одбор за питања дјеце, младих и спорта одржаће сједницу у понедјељак, 13. децембра 2021. године, у 12 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 3).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет пете посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1.         Приједлог буџета Републике Српске за 2022. годину - по хитном поступку;

2.         Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити - по хитном поступку.

 

3.         Законодавни одбор одржаће сједницу у понедјељак, 13. децембра 2021. године, у 12.30 часова,  у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати приједлози закона и одлука који су предвиђени за Двадесет пету посебну сједницу Народне скупштине Републике Српске.

 

4.         Одбор за финансије и буџет одржаће сједницу у понедјељак, 13. децембра 2021. године, у 13 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет пете посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1.         Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2022 ‐ 2024. годинe - по хитном поступку;

2.         Приједлог буџета Републике Српске за 2022. годину - по хитном поступку;

3.         Приједлог закона о извршењу буџета Републике Српске за 2022. годину - по хитном поступку;

4.         Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак - по хитном поступку;

5.         Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о доприносима - по хитном поступку;

6.         Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске - по хитном поступку;

7.           Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске - по хитном поступку;

8.         Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске - по хитном поступку;

9.         Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској - по хитном поступку;

10.       Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у области културе Републике Српске - по хитном поступку;

11.       Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске - по хитном поступку;

12.       Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске - по хитном поступку;

13.       Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске - по хитном поступку;

14.       Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о платама и накнадама судија и јавних тужилаца у Републици Српској - по хитном поступку;

15.       Приједлог закона о измјенама Закона о комуналним таксама - по хитном поступку;

16.       Приједлог одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2022. годину;

17.       Приједлог одлуке о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2022. годину;

18.       Приједлог одлуке о износу гаранција које може издати Република Српска у 2022. години.   

 

5.         Одбор једнаких могућности одржаће сједницу у понедјељак, 13. децембра 2021. године, у 14 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 4).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет пете посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1.         Приједлог буџета Републике Српске за 2022. годину - по хитном поступку;

2.         Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити - по хитном поступку.

 

6.         Одбор за борачко-инвалидску заштиту одржаће сједницу у понедјељак, 13. децембра 2021. године, у 14 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 3).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Двадесет пете посебне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

        1. Приједлог буџета Републике Српске за 2022. годину - по хитном поступку.

 

7.         Одбор за заштиту права избјеглица, расељених лица и повратника одржаће сједницу у понедјељак, 13. децембра 2021. године, у 16 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Двадесет пете посебне сједнице, а који је  у надлежности Одбора:

     1. Приједлог буџета Републике Српске за 2022. годину - по хитном поступку.

 

8.         Одбор за праћење стања у области пензијско-инвалидског осигурања одржаће сједницу у уторак, 14. децембра 2021. године, у 8 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет пете посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1.         Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2022 ‐ 2024. годинe - по хитном поступку;

2.         Приједлог буџета Републике Српске за 2022. годину - по хитном поступку;

3.         Приједлог закона о извршењу буџета Републике Српске за 2022. годину - по хитном поступку;

4.         Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о доприносима - по хитном поступку.

 

9.         Одбор за ревизију одржаће сједницу у уторак, 14. децембра 2021. године, у 8.30 часова,  у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Двадесет пете посебне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

     1. Приједлог буџета Републике Српске за 2022. годину - по хитном поступку.

 

10.       Одбор за привреду одржаће сједницу у уторак, 14. децембра 2021. године, у 9 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет пете посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1.         Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2022 ‐ 2024. годинe - по хитном поступку;

2.         Приједлог буџета Републике Српске за 2022. годину - по хитном поступку;

3.         Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак - по хитном поступку; 

4.         Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о доприносима - по хитном поступку;

5.         Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о раду - по хитном поступку;

6.         Приједлог закона о измјенама Закона о комуналним таксама - по хитном поступку;

7.         Приједлог одлуке о износу гаранција које може издати Република Српска у 2022. години.

 

11.       Одбор за пољопривреду одржаће сједницу у уторак, 14. децембра 2021. године, у 9 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 4).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет пете посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1.         Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2022 ‐ 2024. годинe - по хитном поступку;

2.         Приједлог буџета Републике Српске за 2022. годину - по хитном поступку.

 

12.       Административна комисија одржаће сједницу у уторак, 14. децембра 2021. године, у 9.30 часова,  у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 3).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Двадесет пете посебне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

         1. Приједлог буџета Републике Српске за 2022. годину - по хитном поступку.