Распоред сједница скупштинских одбора и радних тијела за припрему 26. посебне сједнице Народне скупштине Републике Српске

Датум: 
14.12.2021 - 13:15

У оквиру припреме Двадесет шесте посебне сједнице Народне скупштине Републике Српске, сједнице oдбора Народне скупштине Републике Српске, одржаће се по сљедећем редослиједу:

 1. Законодавни одбор одржаће сједницу у уторак, 14. децембра 2021. године, у 13.30 часова,  у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати приједлози закона и одлука који су предвиђени за Двадесет шесту посебну сједницу Народне скупштине Републике Српске.

 

 1. Одбор за финансије и буџет одржаће сједницу у уторак, 14. децембра 2021. године, у 14 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет шесте посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2022 ‐ 2024. годинe - по хитном поступку;
 2. Приједлог буџета Републике Српске за 2022. годину - по хитном поступку;
 3. Приједлог закона о извршењу буџета Републике Српске за 2022. годину - по хитном поступку;
 4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак - по хитном поступку;
 5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о доприносима - по хитном поступку;
 6. Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске - по хитном поступку;
 7.  Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске - по хитном поступку;
 8. Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске - по хитном поступку;
 9. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској - по хитном поступку;
 10. Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у области културе Републике Српске - по хитном поступку;
 11. Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске - по хитном поступку;
 12. Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске - по хитном поступку;
 13. Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске - по хитном поступку;
 14. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о платама и накнадама судија и јавних тужилаца у Републици Српској - по хитном поступку;
 15. Приједлог закона о измјенама Закона о комуналним таксама - по хитном поступку;
 16. Приједлог одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2022. годину;
 17. Приједлог одлуке о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2022. годину;
 18. Приједлог одлуке о износу гаранција које може издати Република Српска у 2022. години.

 

 1. Одбор за питања дјеце, младих и спорта одржаће сједницу у уторак, 14. децембра 2021. године, у 14.45 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 4).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет шесте посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог буџета Републике Српске за 2022. годину - по хитном поступку;
 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити - по хитном поступку.

 

 1.  Одбор за заштиту права избјеглица, расељених лица и повратника одржаће сједницу у уторак, 14. децембра 2021. године, у 14.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 6).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Двадесет шесте посебне сједнице, а који је  у надлежности Одбора:

    1. Приједлог буџета Републике Српске за 2022. годину - по хитном поступку.

 1.  Административна комисија одржаће сједницу у уторак, 14. децембра 2021. године, у 14.30 часова,  у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 3).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Двадесет шесте посебне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

              1. Приједлог буџета Републике Српске за 2022. годину - по хитном поступку.