Савјет националних мањина Републике Српске усвојио Извјештај о раду за 2018. годину

Датум: 
29.01.2019 - 16:30

Шеснаеста сједница Савјета националних мањина Републике Српске одржана је данас (29. jануара) у просторијама Народне скупштине Републике Српске.

На сједници, којом је предсједавала предсједница Савјета националних мањина Републике Српске Весна Темелкоска-Вуковић, усвојен је Извјештај о раду Савјета националних мањина Републике Српске за 2018. годину.

Истакнуто је да је у 2018. години одржано пет сједница Савјета на којима су разматране активности за рјешавање питања као што су повреде права припадника националних мањина и активније учешће у доношењу закона и прописа.

На састанку је наглашен значај учешћа представника Савјета у пројекту Савјета Европе у јуну прошле године у Сарајеву под називом „Вертикална и хоризонтална сарадња и координација институционалних капацитета националних мањина у БиХ“.

Чланови Савјета такође су оцијенили веома успјешним и корисним радне састанке са делегацијама институција које представљају националне мањине који су од 11. до 13. јуна 2018. године одржани  у Новом Саду и Београду.

Представници Савјета учествовали су у новембру прошле године у Бањалуци у раду Радне групе за израду Стратегије за унапређење и заштиту права припадника националних мањина у Републици Српској за период 2019-2023. година, као и у раду регионалне конференције о теми „Толерантна и инклузивна друштва на западном Балкану“ у Подгорици.

На 16. сједници Савјета националних мањина Републике Српске размотрeни су и критеријуми за избор чланова Вијећа националних мањина БиХ.