Саопштење предсједника Народне скупштине Републике Српске поводом поновног признања спорног гласачког листића листе ПДП-а за Дом народа Парламентарне скупштине БиХ из Републике Српске

Датум: 
31.05.2024 - 10:00

Поводом информације да је ЦИК БиХ на 27. сједници одржаној 30. маја 2024. године поново признала спорни гласачки листић листе ПДП-а за Дом народа Парламентарне скупштине БиХ из Републике Српске, недопустиво је да се користе манипулације Уставног суда БиХ, Суда БиХ и ЦИК-а БиХ, да би се прекрајала изборна воља посланика Народне скупштине Републике Српске у процесу избора делегата Дома народа БиХ.

Уставни суд БиХ је претходно дјелимично усвојио апелацију ПДП-а и потврдио да им је повријеђено право на слободне изборе у вези са избором делегата у Дом народа Парламентарне скупштине БиХ у Народној скупштини Републике Српске (не упуштајући се у оцјену важења спорног гласачког листића), а Суд БиХ све је вратио ЦИК-у БиХ на поновно одлучивање, приликом којег је поново признат спорни гласачки листић.

Увидом у спорни гласачки листић за избор делегата из Републике Српске у Дом народа Парламентарне скупштине БиХ из реда српског народа видљиво је да се на дну гласачког листића налази одјељак под називом „Напомена“ гдје у првој реченици стоји упутство о гласању: „Гласање се врши стављањем знака Х у квадратић поред назива предлагача кандидатске листе (политички субјект или посланик заступљен у Народној скупштини Републике Српске)“. Изглед и садржај гласачког листића и начин на који се гласа је утврђен Упутством о поступку спровођења посредних избора за органе власти у БиХ обухваћених Изборним законом БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 75/22 и 83/22).

Увидом у спорни гласачки листић видљиво је да је квадрат са текстом: „ПДП-Партија демократског прогреса“ прекрижен (не ради се о знаку Х), а да је квадратић поред назива предлагача кандидатске листе остао празан. На основу овог видљиво је да спорни гласачки листић није попуњен како је то прописано у споменутој „Напомени“ и да је самим тим неважећи према Упутству о поступку спровођења посредних избора за органе власти у БиХ обухваћених Изборним законом БиХ, што је исправно утврдила Комисија за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске.

С обзиром да спорни гласачки листић није испуњен (квадратић поред назива предлагача кандидатске листе је празан, а потребно је да се стави знак X у квадратић), он је неважећи у смислу члана 5.17 став 1. тачка 1. Изборног закона БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 77/05, 11/06, 24/06, 33/08, 37/08, 32/10, 48/11 - одлука УС, 63/11 - одлука УС, 18/13, 7/14, 31/16, 54/2017 - одлука УС, 41/20, 38/22, 51/22, 67/22, 24/24 и 24/24) који прописује да је гласачки листић неважећи ако није испуњен.

Закључак је да је спорни гласачки листић неважећи и по Изборном закону БиХ и по Упутству о поступку спровођења посредних избора за органе власти у БиХ обухваћених Изборним законом БиХ и да се не може дозволити да ЦИК БиХ у сарадњи са Уставним судом БиХ и Судом БиХ одлучује ко ће бити изабран за делегата у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ, јер то право искључиво припада Народној скупштини Републике Српске у складу са чланом IV став 1. тачка а) Устава БиХ гдје је прописано да делегате из Републике Српске бира Народна скупштина Републике Српске. 

Прилог: Независне новине