Седма редовна сједница Народне скупштине 22. октобра у 10 часова

Датум: 
07.10.2019 - 13:45

 Колегијум Народне скупштине Републике Српске одлучио је данас да би 7. редовна сједница парламента требало да почне у уторак,  22. Октобра 2019. у 10 часова

Колегијум је усвојио Приједлог дневног реда на којем се налази 29 тачака. 

Приједлог дневног реда 7. редовне сједнице:   

 1. Посланичка питања и одговори – ''Актуелни час'';
 2. Приједлог ребаланса Буџета Републике Српске за 2019. годину - по хитном поступку;
 3. Приједлог закона о измјенама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2019. годину - по хитном поступку;
 4. Приједлог закона о заштити од пожара;
 5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о здравственом осигурању;
 6. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити;
 7. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености;
 8. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима;
 9. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона o нуспроизводима животињског поријекла;
 10. Нацрт закона о заштити узбуњивача – приједлог народног посланика Драшка Станивуковића;
 11. Нацрт закона о заштити менталног здравља;
 12. Нацрт закона о лијечењу неплодности поступцима биомедицински потпомогнуте оплодње;
 13. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о дјечијој заштити;
 14. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о регистру запослених код корисника буџетских средстава Републике Српске – приједлог народних посланика Јелене Тривић, Драшка Станивуковића и Небојше Вукановића;
 15. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима;
 16. Приједлог стратегије инфраструктуре квалитета производа и услуга у Републици Српској за период 2019-2023. године;
 17. Приједлог стратегије за унапређење сексуалног и репродуктивног здравља у Републици Српској (2019-2029. године);
 18. Приједлог стратегије за унапређење и развој волонтирања у Републици Српској (2019-2023.);
 19. Нацрт стратегије развоја менталног здравља у Републици Српској за период 2019-2029. године;
 20. Нацрт стратегије за унапређивање и заштиту права припадника националних мањина у Републици Српској за период 2020 – 2024. година;
 21. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01. – 30.06.2019. године;
 22. Извјештај о анализи и плану активности по питању тражења несталих, истраживању и процесуирању ратних злочина;
 23. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Министарства трговине и туризма Републике Српске за период 01.01. – 31.12.2018. године;
 24. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Фонда здравственог осигурања Републике Српске за период 01.01. – 31.12.2018. године;
 25. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Јавне установе „Воде Српске“ Бијељина за период 01.01. – 31.12.2018. године;
 26. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Министарства рада и борачко – инвалидске заштите Републике Српске за период 01.01. – 31.12.2018. године;
 27. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији ЈУ Студентски центар „Никола Тесла“ Бања Лука за период 01.01. – 31.12.2018. године;
 28. Годишњи извјештај Виског судског и тужилачког савјета за 2018. годину;
 29. Избор и именовање.