Усвојен Закон о измјенама и допунама Закона о штрајку, Денис Шулић изабран за потпредсједника Скупштине из реда бошњачког народа

Датум: 
03.03.2020 - 20:30

Народна скупштина Републике Српске у другом наставку 9. редовне сједнице усвојила је Закон о измјенама и допунама Закона о штрајку, као и три нацрта закона, три стратегије и Буџет  Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2020. годину.

Усвојени су Нацрт закона о споразумном вансудском финансијском реструктурирању; Нацрт закона о заштити права на суђење у разумном року, који је упућен у стручну расправу у трајању од 60 дана и Нацрт закона о посредовању у промету непокретности.

Народна скупштина усвојила је Стратегију развоја електронске управе Републике Српске за период 2019–2022. година, Стратегију за унапређење и заштиту права припрадника националних мањина у Републици Српској за период 2020–2024. година и Стратегију за борбу против сајбер криминалитета у Републици Српској од 2020. до 2024. године.

На 9. редовној сједници за потпредсједника Народне скупштине из реда бошњачког народа изабран је Денис Шулић (СНСД).

За предсједника Комисије за хартије од вриједности на приједлог предсједника Републике изабран је Огњен Михајловић, за замјеника предсједника Радован ел Чабан, а за чланове Комисије Миодраг Јандрић, Предраг Гајић и Дарко Барашин.

Народна скупштина изабрала је Славена Дујаковића за директора Агенције за осигурање Републике Српске на период од пет година.

Парламент није усвојио  Нацрт закона о измјени Закона о радним односима у државним органима – приједлог народног посланика Милана Петковића и Нацрт закона о измјенама Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе – приједлог народног посланика Милана Петковића.