Усвојен Коначан приједлог дневног реда 4. редовне сједнице, о предложеној допуни на почетку сједнице

Датум: 
16.04.2019 - 10:15

 

Колегијум Народне скупштине Републике Српске на сједници одржаној јутрос уочи пленарног засједања утврдио је Коначан приједлог дневног реда 4. редовне сједнице на којем се налазе 22 тачке. 

Колегијум је оставио могућност да народни посланик Драшко Станивуковић у складу са чланом 129.  Пословника свој приједлог за измјену дневног реда образложи на самој сједници, те да се о томе изјасни овлашћени предлагач након чега ће о овој измјени гласати народни посланици.

Станивуковић је по Пословничкој процедури поднио захјев за скидање с дневног реда двије тачке: Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима и  Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о јавном реду и миру.

На Колегијуму уочи сједнице у коначан приједлог дневног реда нису уврштене двије допуне дневног реда које су предложили народни посланици Небојша Вукановић и Драшко Станивуковић, јер није испуњена Пословничка процедура која дефинише како и на који начин се предлаже тачка дневног реда.

Приједлог дневног реда 4. редовне сједнице: 

1.       Посланичка питања и одговори – ''Актуелни час'';

2.       Приједлог закона о измјени и допуни Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске – по хитном поступку;

3.       Приједлог закона о заштити од нејонизујућих зрачења;

4.       Приједлог закона о радио - аматеризму у Републици Српској;

5.       Приједлог закона о измјенама Закона о локалној самоуправи;

6.       Нацрт закона о печатима органа и институција Републике Српске;

7.       Нацрт закона о заштити од пожара;

8.       Нацрт закона о безбједности критичних инфраструктура у Републици Српској;

9.       Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима;

10.     Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о јавном реду и миру;

11.     Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о оружју и муницији;

12.     Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу;

13.     Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити;

14.     Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о развоју малих и средњих предузећа;

15.     Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити од насиља у породици;

16.     Нацрт стратегије за унапређење положаја старијих лица у Републици Српској за период од 2019. до 2028. године;

17.     Нацрт стратегије за унапређење сексуалног и репродуктивног здравља у Републици Српској (2019 – 2029. године);

18.     Извјештај о раду и извршењу Финансијског плана - Буџета Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 01.01. - 31.12.2018. године;

19.     Годишњи извјештај Омбудсмана за дјецу за 2018. годину;

20.     Годишњи извјештај о резултатима активности Институције Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине за 2018. годину;

21.     Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци-Међународној банци за обнову и развој за додатно финансирање по Пројекту енергетске ефикасности у Босни и Херцеговини  (8906-БА);

22.     Избор и именовања.