У парламенту одржана стручна расправа о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету

Датум: 
09.04.2019 - 11:45

Стручна расправа о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету, чији предлагач је Влада Републике Српске, одржана је данас, 9. априла 2019. године, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, у организацији Одбора за финансије и буџет.

Потпредсједница Народне скупштине Републике Српске и предсједница Одбора за финансије и буџет Жељка Стојичић истакла је да је циљ стручне расправе да чланови Одбора и остали народни посланици добију потребне информације, стручна мишљења и коментаре стручне јавности о предложеним измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету који је у скупштинској процедури.

Помоћник министра финансија Републике Српске Сњежана Рудић истакла је да је намјера предлагача закона да се добију стручна мишљења и ставови у вези са измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету како би се донио што квалитетнији закон.

Она је нагласила да ће бити анализирани и размотрени сви приједлози стручне јавности у вези с измјенама и допунама овог акта.

Након представљања нацрта закона услиједила је дискусија у којој су учествовали представници Министарства финансија Републике Српске, као и представници релевантних институција, организација и привредних друштава који се баве овом облашћу.

Истакнуто је да су разлози за доношење овог закона садржани у потреби увођења централизоване базе података о рачунима физичких лица отворених код овлашћених организација за платни промет у циљу примјене међународних стандарда у борби против прања новца и финансирања тероризма.

Наглашено је да се овим нацртом закона успоставља Регистар рачуна физичких лица отворених у овлашћеним организацијама, који води Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге Бања Лука (АПИФ). Регистар је електронска база података која садржи рачуне и податке о физичким лицима које овлашћене организације достављају у Регистар.

Циљ успостављања овог регистра, речено је током расправе, је да се омогући бржа идентификацију рачуна дужника у пореском, судском, извршном, оставинском и сличним поступцима, као и у поступцима спречавања прања новца и финансирања терористичких активности.

У стручној расправи учествовали су чланови Одбора за финансије и буџет, Републичког секретаријата за законодавство, Агенције за банкарство Републике Српске, Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ), Пореске управе Републике Српске, Привредне коморе Републике Српске, Адвокатске коморе Републике Српске, „Пошта Српске“, као и представници банака и Удружења банака у БиХ.