У првом дијелу 19. редовне сједнице усвојено десет закона

Датум: 
25.11.2021 - 15:45

Народна скупштина Републике Српске усвојила је данас у првом дијелу 19. редовне сједнице десет закона.

Три закона усвојена су по хитном поступку: Закон о допунама Закона о републичкој управи, Закон о допунама Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама и Закон о измјенама и допунама Закона о концесијама.

Усвојени су: Закон о друштвеном предузетништву Републике Српске, Закон о образовању одраслих, Закон о музејској дјелатности, Закон о измјени Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Закон о допуни Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске, Закон о измјенама и допунама Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске, Закон о измјенама и допунама Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске уз два усвојена амандмана која су постала саставни дио закона.  

Народна скупштина Републике Српске 19. редовну сједницу наставиће у уторак, 30. новембра у 10 часова.

Преостале тачке дневног реда 19. редовне сједнице:

12.   Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о рибарству;

13.   Нацрт закона о културним добрима;

14.   Нацрт закона о међубанкарским накнадама код платних трансакција на основу платних картица;

15.   Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету;

16.    Kонсолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 1. 1 – 30. 6. 2021. године;

17.    Извјештај Kомитета за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске за 2020. годину;

18.    Извјештај о извршењу Плана рада и Финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период 1. 1 – 31. 12. 2020. године;

19.    Специјални извјештај Институције омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине о ефикасности законских рјешења о професионалној рехабилитацији и запошљавању лица с инвалидитетом у Босни и Херцеговини;

20.    Приједлог одлуке о распуштању Скупштине општине Билећа;

21.    Избор и именовање.

              Овом сједницом, по овлаштењу предсједника Народне скупштине који је одсутан због здравствених разлога, предсједаваo je потпредсједник Денис Шулић.