У првом дијелу 20. редовне сједнице Народна скупштина усвојила седам закона, два нацрта и одлуку

Датум: 
10.02.2022 - 15:00

Народна скупштина Републике Српске усвојила је данас, у првом дијелу 20. редовне сједнице, Закон о допуни Закона о тржишту хартија од вриједности, Закон о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти, Закон о измјени Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Закон о допунама Закона о републичкој управи, Закон о фискализацији, Закон о обновљивим изворима енергије и Закон о утврђивању поријекла имовине и посебном порезу на имовину.

Народна скупштина је усвојила и два нацрта закона: Нацрт закона о Високом судском и тужилачком савјету Републике Српске који је упућен у јавну расправу која ће се спровести у року од 60 дана и Нацрт закона о аудио-визуелним дјелатностима који је упућен у стручну расправу која ће се спровести у року од 30 дана.

Усвојена је и Одлука о усвајању Зонинг плана подручја посебне намјене „Аеродром Требиње“.

Двадесета редовна сједница Народне скупштине Републике Српске биће настављена у уторак, 22. фебруара 2022. године у 10 часова, а на дневном реду налази се још шест тачака.

Преостале тачке Дневног реда 20. редовне сједнице:       

12.       Приједлог буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2022. годину;

13.       Извјештај о пословању Инвестиционо – развојне банке Републике Српске а.д. Бањалука и фондoва за 2020. годину са извјештајем независног спољног ревизора;

14.       Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020. године;

15.       Специјални извјештај Институције омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине о говору мржње у Босни и Херцеговини;

16.       Давање сагласности на Правилник о платама у Институцији омбудсмана за дјецу;

17.       Избор и именовања.