У првом дијелу 22. редовне сједнице усвојен Ребаланс буџета и 13 закона

Датум: 
01.06.2022 - 20:15

Народна скупштина Републике Српске усвојила је, у првом дијелу 22. посебне сједнице, Ребаланс буџета Републике Српске за 2022. годину и 13 закона.

Десет закона усвојено је по хитном поступку и то: Закон о измјенама и допунама Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2022. годину,  Закон о платама и накнадама судија и јавних тужилаца у Републици Српској, Закон о допуни Закона о подстицајима у привреди Републике Српске, Закон о заштити, очувању и употреби језика српског народа и ћириличког писма, Закон о измјени Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске, Закон о допунама Закона о запошљавању страних држављана и лица без држављанства, Закон о измјени Закона о порезу на доходак, Закон о измјени и допунама Закона о доприносима, Закон о измјенама и допуни Закона о републичкој управи и Закон о измјенама и допунама Закона о жељезницама Републике Српске.

У редовној процедури усвојени су: Закон о здравственој заштити, Закон о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства и Закон о аудио-визуелним дјелатностима.

Ребаланс буџета Републике Српске за 2022. годину и Закон о измјенама и допунама Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2022. годину усвојени су у уторак, првог дана засједања, јер се о овим тачкама дневног реда народни посланици, по захтјеву Владе Републике Српске, изјаснили одмах по окончању расправе.

Двадесет  друга редовна сједница Народне скупштине биће настављена у уторак, 21. јуна са почетком у 10 часова.

Преостале тачке дневног реда 22. редовне сједнице:

16. Приједлог закона о основном васпитању и образовању;

17. Приједлог закона о геолошким истраживањима;

18. Приједлог закона о измјени и допунама Закона о тржишту хартија од вриједности;

19. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима;

20. Приједлог закона о  измјенама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести;

21. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању;  

22. Нацрт закона о политичким странкама Републике Српске – приједлог народног посланика Перице Бундала;

23. Нацрт Породичног закона;

24. Нацрт закона о привременом издржавању дјеце Републике Српске;

25. Нацрт закона о обавезном здравственом осигурању;

26. Нацрт закона о метрологији у Републици Српској;

27. Нацрт закона о стандардизацији у Републици Српској;

28. Нацрт закона о измјени и допуни Закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске;

29. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о високом образовању;

30. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о енергетици;

31. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о туризму;

32. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 1.1 - 31. 12. 2021. године;

33. Извјештај о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2021. годину;

34. Извјештај о раду и финансијски извјештај Комисије за концесије Републике Српске за 2021. годину;

35. Извјештај о раду са финансијским извјештајем Агенције за високо образовање Републике Српске за 2021. годину;

36. Извјештај о раду и извршењу Ребаланса финансијског плана - Буџета ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 1. 1 - 31. 12. 2021. године;

37. Извјештај о извршењу Плана рада и финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период 1. 1 - 31. 12. 2021. године;

38. Годишњи извјештај о резултатима активности Институције омбудсмена за људска прва Босне и Херцеговине за 2021. годину;

39. Информација о дугу са стањем на дан 31. 12. 2021. године;

40. Приједлог одлуке о усвајању Зонинг плана подручја посебне намјене „Хашани“ по скраћеном поступку;

41. Приједлог одлуке о усвајању зонинг планова урбаних зона подручја посебне намјене „Клековача“;

42. Избор и именовања.