У првом наставку 5. редовне сједнице Народне скупштине усвојено 11 закона

Датум: 
27.06.2019 - 14:15

Народна скупштина Републике Српске данас, у првом наставку 5. редовне сједнице, усвојила је 11 закона и три нацрта закона.

Усвојени су сљедећи закони: Закон о безбједности критичних инфраструктура у Републици Српској; Закон о измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима са амандманима; Закон о измјенама и допунама Закона о јавном реду и миру, Закон о измјенама и допунама Закона о оружју и муницији; Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на добит, Закон о измјенама и допунама Закона о друштвима за осигурање са усвојеним амандманом који је постао саставни дио закона; Закон о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету; Закон о измјенама и допунама Закона о фискалним касама; Закон о измјенама и допунама Закона o пољопривредном земљишту; Закон о измјенама и допунама Закона о дувану и Закон о измјенама и допунама Закона о Комори инжењера пољопривреде Републике Српске.

У Закону о безбједности критичних инфраструктура у Републици Српској наводи се да је њихова доступност, поузданост и отпорност од суштинске важности за безбједност. То указује на потребу да буду одређени конкретни субјекти који чине критичну инфраструктуру, да се у овој области пропишу обавезе и установи одговорност субјеката, као и да се безбједност ове инфраструктуре развија и унапређује уз подршку свих надлежних институција, наводи се у образложењу овог закона.

Законом о измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима јасније се дефинишу поједина полицијска овлашћења, надлежности директора, додатно ангажовање посебних јединица, као и повећање нивоа заштите информационо-комуникационих структура и успостава система електронског пословања са грађанима.

Усвојеним амандманима, који су постали саставни дио закона, брише се члан 3. предложеног закона уз образложење да је додатним анализама утврђено да су за успостављање резервеног састава полиције потребни дужи временски период и додатна средства како би се исти ставио у оперативну функцију.  Из закона су избрисани и чланови 6. 8. и 20. 

Законом о измјенама и допунама Закона о јавном реду и миру прописују се и дефинишу нови прекршаји и санкције у тој области, међу којима је прекршајна одговорност угоститеља као предузетника. Прецизније се прописују одређени прекршаји јавног реда и мира, те дефинише нови прекршај 'непријављивање прекршаја јавног реда и мира.

Законом о измјенама и допунама Закона о порезу на добит другачије се уређује пореска олакшица по основу улагања у производне дјелатности, а која је превасходно предложена са циљем поспјешивања инвестирања у производне дјелатности у Републици Српској, рекла је министар финансија Републике Српске Зора Видовић.

Одредбама Закона о измјенама и допунама Закона о фискалним касама прецизира се изрицање заштитне мјере забране обављања дјелатности и јасно одређују услови у којима Пореска управа Републике Српске може, односно мора изрећи мјеру, те се јасно одређује њено трајање.

Народни посланици су усвојили и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању који је упућен у јавну расправу у трајању од 30 дана, те Нацрт закона о личном имену и Нацрт закона о трговини. 

Преостале тачке Дневног реда 5. редовне сједнице:

 • Нацрт закона о узурпацијама и добровољачким компентенцијама;
 • Нацрт закона о допуни Закона о правосудном испиту у Републици Српској;
 • Нацрт закона о измјени Закона о насљеђивању;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о доприносима – приједлог народног посланика Јелене Тривић;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о електронском потпису Републике Српске;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Гарантном фонду Републике Српске;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона o јавним путевима;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о здравственом осигурању;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона o нуспроизводима животињског поријекла;
 • Нацрт стратегије за борбу против сајбер криминалитета у Републици Српској од 2019. до 2023. године;
 • Нацрт стратегије инфраструктуре квалитета производа и услуга у Републици Српској за период 2019 – 2023. године;
 • Нацрт стратегије за унапређење и развој волонтирања у Републици Српској (2019 – 2023. године);
 • Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01. – 31.12.2018. године;
 • Консолидовани извјештај о инвестирању јавних средстава за период 01.01-31.12.2018. године;
 • Извјештај о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2018. годину;
 • Извјештај Фискалног савјета Републике Српске о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској за 2018. годину;
 • Извјештај Фискалног савјета Републике Српске о раду за период 1.1.2018. – 31.12.2018. године;
 • Извјештај Комисије за концесије Републике Српске о раду и финансијски извјештај за 2018. годину;
 • Информација о провођењу Стратегије безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске 2013 – 2022. година у 2018. години;
 • Избор и именовања. 

Наставак сједнице заказан је за уторак, 2. јула, са почетком у 10 часова.

Народна скупштина Републике Српске у првом дијелу 5. редовне сједнице усвојила је Информацију о стању безбједности у Републици Српској у 2018. години и прва четири мјесеца 2019. године, шест закона и једну Одлуку.  

Усвојени су сљедећи закони: Закон о подстицајима у привреди Републике Српске уз усвојене амандмане, Закон о допуни Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске, Закон о измјени Закона о банкама Републике Српске, Закон о печатима органа и институција Републике Српске,   Закон о социјалном становању Републике Српске уз амандмане и Закон о унутрашњој пловидби Републике Српске.   Народна скупштина је усвојила и Одлуку о изради Плана парцелације за ауто-пут и гасовод дионице Вукосавље - Брчко и Брчко – Рача.