У уторак у 10 часова почиње 14. редовна сједница Народне скупштине

Датум: 
08.02.2021 - 10:15

Народна скупштина Републике Српске започеће сутра (уторак, 9.2.2021.) у 10 часова 14. редовну сједницу на чијем предложеном дневном реду се налазе 22 тачке.

Колегијум је на сједници одржаној 28. фебруара у складу са чланом 127. став 2 Пословника Народне скупштине, у Приједлог дневног реда уврстио тачку: Информација у вези са захтјевом за подношење извјештаја високог представника о спровођењу цивилне имплементације мировног споразума у БиХ за период 2009 – 2020. године са приједлогом закључака.

Колегијум Народне скупштине Републике Српске на претходној сједници, одржаној 18. јануара, утврдио је сљедећи Приједлог дневног реда 14. редовне сједнице, који је потом допуњен наведеном тачком:

1.         Посланичка питања и одговори – Актуелни час

2.         Приједлог Декларације о заштити ријека у Републици Српској – приједлог народног посланика Игора Црнатка

3.         Приједлог закона о противградној зашитити

4.         Приједлог закона о слободним зонама Републике Српске

5.         Приједог закона о Граду Дервента

6.         Приједлог закона о измјени и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске

7.         Приједлог закона о измјенама и допунама Кривичног законика Републике Српске

8.         Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку Републике Српске

9.         Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о гасу

10.       Нацрт закона о нотарској служби Републике Српске

11.       Нацрт закона о заштити од узнемиравања на раду

12.       Нацрт закона о студентском стандарду

13.       Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о студентском организовању

14.       Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о сточарству

15.       Приједлог Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2021. годину

16.       Приједлог Програма послова премјера и оснивања катастра непокретности за период 2021 – 2025. године

17.       Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Међународног фонду за развој пољопривреде (IFAD) по пројекту развоја сеоског предузетништва и пољопривреде

18.       Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој за прву фазу програма интегрисаног развоја коридора ријека Саве и Дрине уз коришћење вишефазног програмског приступа (9129-БА)

19.       Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске код Свјетске банке – Међународне банке за обнову и развој за Пројекат опоравка и подршке фирмама/пословним субјектима

20.       Приједлог одлуке о усвајању Плана парцелизације за ауто-пут Бања Лука – Приједор, по скраћеном поступку

21.       Избор и именовања.