У четвртак, 4. маја, јавно саслушање о Рудницима жељезне руде „Љубија“

Датум: 
27.04.2017 - 13:30

Одбор за привреду Народне скупштине Републике Српске у четвратак, 4. маја, у 12.00 часова одржаће јавно саслушање о Приједлогу одлуке о давању сагласности на Одлуку Владе Републике Српске о продаји 64,9998% акција основног капитала акционарског друштва Рудници жељезне руде „Љубија“, Приједор, методом непосредног одабира купца.

Приједлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Владе Републике Српске о продаји 64,9998% акција основног капитала акционарског друштва Рудници жељезне руде „Љубија“, Приједор, методом непосредног одабира купца, налазаи се на Дневном реду 18. редовне сједнице Народне скупштине која је у току.

На јавно саслушање позвани су представници Владе Републике Српске, оба понуђача, представници синдиката и малих акционара, представници града Приједора, предсједници свих посланичких клубова и радних тијела Народне скупштине.

Јавно саслушање одржава се у складу са одредбама Пословника Народне скупштине Републике Српске који дефинише:

Члан 53.

Приједлог за организовање јавног саслушања или тематске сједнице може да поднесе сваки члан одбора.

Одлуку о организовању јавног саслушања или тематске сједнице доноси одбор већином гласова од укупног броја чланова одбора.

О одлуци из става 2. овог члана предсједник одбора обавјештава предсједника Народне скупштине.

Предсједник одбора на јавно саслушање или тематску сједницу позива чланове одбора и друге органе и организације ради сагледавања стања у одређеној области за коју се јавно саслушање или тематска сједница организује и може тражити од истих потребне анализе и извјештаје.

Предсједник одбора о организовању јавног саслушања или тематске сједнице обавјештава и друга радна тијела Народне скупштине, ради евентуалног присуствовања.

Након јавног саслушања или тематске сједнице, одбор усваја информацију и доставља је свим учесницима јавног саслушања или тематске сједнице. Предсједник одбора доставља усвојену информацију предсједнику Народне скупштине ради разматрања на сједници Народне скупштине.

Јавно саслушање или тематска сједница  организује се и кад то закључком наложи Народна скупштина.