Четврта редовна сједница почиње у уторак, 16. априла, у 10.00 часова

Датум: 
15.04.2019 - 09:30

Четврта редовна сједница Народне скупштине Републике Српске, на чијем предложеном дневом реду се налазе 22 тачке, требало би да почне у уторак, 16. априла 2019. године у 10 часова.

Колегијум Народне скупштине је 4. априла усвојио Приједлог дневног реда 4. сједнице:

1.         Посланичка питања и одговори – ''Актуелни час'';

2.         Приједлог закона о измјени и допуни Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске – по хитном поступку;

3.         Приједлог закона о заштити од нејонизујућих зрачења;

4.         Приједлог закона о радио - аматеризму у Републици Српској;

5.         Приједлог закона о измјенама Закона о локалној самоуправи;

6.         Нацрт закона о печатима органа и институција Републике Српске;

7.         Нацрт закона о заштити од пожара;

8.         Нацрт закона о безбједности критичних инфраструктура у Републици Српској;

9.         Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима;

10.       Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о јавном реду и миру;

11.       Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о оружју и муницији;

12.       Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу;

13.       Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити;

14.       Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о развоју малих и средњих предузећа;

15.       Нацрт закона о измјенама и дoпунама Закона о заштити од насиља у породици;

16.       Нацрт стратегије за унапређење положаја старијих лица у Републици Српској за период од 2019. до 2028. године;

17.       Нацрт стратегије за унапређење сексуалног и репродуктивног здравља у Републици Српској (2019 – 2029. године);

18.       Извјештај о раду и извршењу Финансијског плана - Буџета Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 01.01. - 31.12.2018. године;

19.       Годишњи извјештај Омбудсмана за дјецу за 2018. годину;

20.       Годишњи извјештај о резултатима активности Институције Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине за 2018. годину;

21.       Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци-Међународној банци за обнову и развој за додатно финансирање по Пројекту енергетске ефикасности у Босни и Херцеговини  (8906-БА);

22.       Избор и именовања.

Уколико сједница не буде оконачна до четвртка, 18. априла, њен наставак започеће у уторак, 23. априла 2019. у 10 часова.