Чланови Независног одбора обавили разговор са два кандидата за директора Полиције Републике Српске

Датум: 
13.06.2024 - 14:00

Седма сједница Независног одбора за избор директора Полиције Републике Српске одржана је данас, 13. јуна 2024. године, у Народној скупштини Републике Српске.  

Чланови Независног одбора на сједници су обавили разговор са два позвана кандидата за директора Полиције Републике Српске.

Разговору су приступила два кандидата: актуелни директор Полиције Републике Српске Синиша Кострешевић и актуелни замјеник начелника Управе за полицијску подршку Министарства унутрашњих послова Републике Српске Владо Јованић.

Независни одбор наставља даље активности на спровођењу процедуре избора директора Полиције Републике Српске на начин како је то прописано Законом о полицији и унутрашњим пословима.

Ова процедура подразумијева надаље одабир кандидата, прибављање мишљења министра унутрашњих послова о одабраном кандидату за директора, те предлагање Влади Републике Српске кандидата за директора Полиције.

Сједницом је предсједавао предсједник Независног одбора Гојко Павловић, а присуствовали су чланови: Миле Тадић, Жељка Милеуснић, Јово Марковић, Лана Оро, Раденко Вујасин и Саша Топић.

Према Закону о полицији и унутрашњим пословима Независни одбор организује и руководи процесом избора, именовања и разрјешења директора и замјеника директора Полиције Републике Српске, на начин доступан јавности.

Директора и замјеника директора именује Влада Републике Српске на период од четири године, на приједлог Независног одбора, по спроведеном конкурсу, са могућношћу поновног избора.