Јавни конкурс за избор једног члана Комисије за жалбе

Датум: 
29.04.2022 - 08:00

На основу члана 17. став 3. Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 73/08 и 52/14),  члана 58. став (1) алинеја 5. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 66/20) и Одлуке  Комисије за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске, бр. 02/4.01-1-011-558-4/21 од 13. априла  2022. године, Комисија за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске расписује Јавни конкурс за избор једног члана Комисије за жалбе.

Конкурс можете видјети овдје