Јавни увид нацрта зонинг плана подручја посебне намјене „Хашани“

Датум: 
18.11.2021 - 15:45

На основу тачке 7 Одлукe о изради зонинг плана подручја посебне намјене „Хашани“ - по скраћеном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 110/15), Народна скупштина Републике Српске даје на

ЈАВНИ УВИД

НАЦРТ ЗОНИНГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ „ХАШАНИ“

ПО СКРАЋЕНОМ ПОСТУПКУ

1. Даје се на јавни увид нацрт зонинг плана подручја посебне намјене „Хашани“ , по скраћеном поступку.

2. Јавни увид ће трајати од 18. новембра 2021. године до 3. децембра 2021. године у просторијама Народне скупштине Републике Српске, у Сали број 4 (II спрат), у времену од 8 до 12 часова, сваког радног дана.

3. Мишљења, примједбе и сугестије могу се уписати у књигу примједаба која ће се налазати у Сали број 4 Народне скупштине Републике Српске.