12. редовна сједница Народне скупштине почиње сутра, 22. септембра, у 10 часова

Датум: 
21.09.2020 - 09:45

Дванаеста редовна сједница Народне скупштине требало би да почне сутра,  22. 9. 2020. године са почетком у 10 часова (у сали за сједнице Народне скупштине Републике Српске).

Колегијум је прошле седмице утврдио приједлог дневног реда 12. редовне сједнице, на којем се налази 18 тачака:   

1.         Посланичка питања предсједнику Владе Републике Српске;

2.         Приједлог закона о посредовању у промету непокретности;

3.         Приједлог закона о управној инспекцији;

4.         Приједлог закона о споразумном вансудском финансијском реструктурирању;

5.         Приједлог закона о заштити права на суђење у разумном року;

6.         Нацрт закона о противградној заштити;

7.         Нацрт закона о слободним зонама Републике Српске;

8.         Нацрт закона о граду Дервента;

9.         Нацрт закона о измјени и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске;

10.       Извјештај Министарства унутрашњих послова Републике Српске о раду за 2019. годину;

11.       Извјештаји Агенције за осигурање Републике Српске:

а) Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о стању сектора осигурања у Републици Српској за период од 1. 1. 2019. до 31. 12. 2019. године;

б) Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о раду за период од 1. 1. 2019. до 31. 12. 2019. године;

в) Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о финансијском пословању за период од 1. 1. 2019. до 31. 12. 2019. године.

12.       Извјештаји Комисије за хартије од вриједности Републике Српске:

а) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о стању на тржишту хартија од вриједности за 2019. годину;

б) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о раду за 2019. годину;

в) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о  финансијском пословању за период 1.1 – 31. 12. 2019. године.

13.       Извјештај Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2019. годину;

14.       а) Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 1. 1 - 31. 12. 2019. године;

б) Годишњи ревизорски извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2020. годину;

15.       Специјални извјештај Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине о заступљености конститутивних народа и осталих у институцијама, управним организацијама и регулаторним тијелима Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске, Брчко дистрикта Босне и Херцеговине и кантонима Федерације Босне и Херцеговине (према буџетским јединицима), са изузетком полицијско – безбједносних структура;

16.       Информација о дугу са стањем на дан 31. 12. 2019. године;

17.       Информација о имплементацији Стратегије за сузбијање насиља у породици Републике Српске (2014-2019. година);

18.       Избор и именовања.