14. редовна сједница Народне скупштине почиње у уторак, 9. фебруара

Датум: 
18.01.2021 - 13:15

Колегијум Народне скупштине Републике Српске одлучио је данас да 14. редовна сједница парламента започне у уторак, 9. фебруара 2021, у 10 часова.

На предложеном дневном реду, који је усвојио Колегијум, налази се 21 тачка.

Приједлог дневног реда 14. редовне сједнице:

 1. Посланичка питања и одговори – „Актуелни час“;
 2. Приједлог Декларације о заштити ријека у Републици Српској – приједлог народног посланика Игора Црнатка;
 3. Приједлог закона о противградној заштити;
 4. Приједлог закона о слободним зонама Републике Српске;
 5. Приједлог закона о Граду Дервента;
 6. Приједлог закона о измјени и  допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске;
 7. Приједлог закона о измјенама и допунама Кривичног законика Републике Српске;
 8. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку Републике Српске;
 9. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о гасу;
 10. Нацрт закона о нотарској служби у Републици Српској;
 11. Нацрт закона о заштити од узнемиравања на раду;
 12. Нацрт закона о студентском стандарду;
 13. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о студентском организовању;
 14. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о сточарству;
 15. Приједлог Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2021. годину;
 16. Приједлог Програма послова премјера и оснивања катастра непокретности за период 2021 – 2025. године;
 17. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Међународном фонду за развој пољопривреде (IFAD) по пројекту развоја сеоског предузетништва и пољопривреде;
 18. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој за прву фазу програма интегрисаног развоја коридора ријека Саве и Дрине уз коришћење вишефазног програмског приступа (9129 – БА);
 19. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске код Свјетске банке - Међународне банке за обнову и развој за Пројекат опоравка и подршке фирмама/пословним субјектима;
 20. Приједлог одлуке о усвајању Плана парцелације за ауто-пут Бања Лука – Приједор, по скраћеном поступку;
 21. Избор и именовања.

Колегијум је прихватио Одлуку о присуству сједницама Народне скупштине и сједницама одбора у 2021. години невладиних организација, удружења, синдиката.

Шефови клубова посланика до сљедеће сједнице треба да припреме приједлог распореда сједења у сали за пленарне сједнице, као и приједлог састава одбора у складу са Пословником Народне скупштине.