Тематска сједница Одбора једнаких могућности "Жене и мушкарци у бројкама", 24.03.2017