Четрнаеста посебна сједница Народне скупштине Републике Српске, 1.6.2020.