23. посебна сједница Народне скупштине Републике Српске, 31.05.2017.