Клуб посланика Социјалистичке партије

Предсједник

Социјалистичка партија

Замјеник предсједника

Социјалистичка партија

Члан

Самостални посланик
Социјалистичка партија