Резултати гласања Двадесет друге редовне сједнице - други наставак