Резултати гласања Двадесет прве редовне сједнице - први наставак