Резултати гласања Седме редовне сједнице - први наставак