Резултати гласања Тридесет четврте посебне сједнице