Клуб посланика ПДП Влади Републике Српске, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

Клуб посланика ПДП поставио је између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, 11. априла 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

               Да ли су тачни скандалозни наводи Министарства спољних послова Израела да Представништво РС у овој земљи, за које се редовно издваја новац из буџета, не постоји већ двије године?

               Ако су тачни ови наводи, тражимо од Владе РС одговоре и на питања:

               Шта ће урадити овом поводом, ко је крив за пљачку и обмањивање јавности РС, ко ће и када вратити новац у буџет РС?

ОДГОВОР:

Број: 17.05 – 012-1001 /17

Датум: 29.05.2017. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

         Клуб посланика ПДП поставио је између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, 11. априла 2017. године, сљедеће посланичко питање:

„Да ли су тачни скандалозни наводи Министарства спољних послова Израела да Представништво РС у овој земљи, за које се редовно издваја новац из буџета, не постоји већ двије године?

Ако су тачни ови наводи, тражимо од Владе РС одговоре и на питања:

Шта ће урадити овим поводом, ко је крив за пљачку и обмањивање јавности РС, ко ће и када вратити новац у буџет РС?“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број: 10/09) и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11), дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Представништво Републике Српске у Израелу, са сједиштем у Јерусалиму, је активно и у складу са својим надлежностима обавља послове за потребе и у интересу Републике Српске. Представништво је образовано Одлуком о образовању, организацији и раду представништава Републике Српске у иностранству („Службени гласник Републике Српске“, бр. 59/01, 37/03 и 77/04). Такође, Представништво је у Израелу регистровано 11.03.2002. године као предузеће са ограниченом одговорношћу под називом ,,Комерцијално представништво Српске“, по Закону о предузећима Државе Израел из 1999. године, и као такво било је регистровано све до  19.04.2012. године када је регистровано као Удружење за унапређење веза између народа Републике Српске и Израела и уписано у Регистар удружења Министарства правде Израела, према Закону о удружењима из 1980. године. Дана 01.01.2014. године дошло је до поновне пререгистрације Представништва у Комерцијално представништво Српска, те се до данас води као такво. Како смо усмено обавијештени од стране шефа Представништва до наведене промјене је дошло у складу са савјетом овлашћеног ревизора и рачуновође ангажованог од стране Представништва. У истом периоду Представништво је престало да користи раније просторије, те је промијенило адресу (адреса и контакт подаци Представништва ажурирани на интернет порталу Владе Републике Српске).

Представништва Републике Српске у свијету региструју се у складу са законима и другим прописима земаља у којима дјелују, а уважавајући специфичност политичког и правног система сваке земље појединачно. Министарство за економске односе и регионалну сарадњу задужено је да прати рад свих представништава и уколико постоје неправилности у функционисању Представништва у Израелу дјеловаће да се исте у најкраћем временском року уклоне.

Представништво Републике Српске у Израелу дјелује као привредно представништво и обавља послове за потребе Републике Српске у области привредне, научнотехничке, културне, просвјетне и друге сарадње, а у складу са Уставом и прописима Републике Српске. С тим у вези, представништва Републике Српске као и запослени у њима не уживају било какве привилегије у погледу дипломатског статуса или имунитета, јер нису дио дипломатско-конзуларне мреже.

       

             М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                                      Златан Клокић

 

 

 

 

 

 

11.04.2017

Име посланика:

Сазив: 
9