Клуб посланика ПДП Министарству индустрије, енергетике и рударства

Верзија за штампањеPDF верзија

 

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика ПДП поставио је на Другој сједници одржаној 3. фебруара 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

-МИНИСТАРСТВО ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

Наведено Министарство је расписало Јавни конкурс за додјелу новчаних средстава за побољшање ефикасности пословања привредних друштава, планираних и расположивих у Буџету РС за 2014. годину.

Молимо Вас да нам доставите списак свих оних који су остварили право по основу поменутог јавног конкурса и по којим критеријумима?

Прилог: Јавни конкурс за додјелу новчаних средстава.

ОДГОВОР:

Број: 05.03/ 011-36/15

Датум: 16.02.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор  на посланичко питање

Клуб посланика ПДП-а на  2. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 03, 04. и 05. фебруара 2015. године, поставило је Министарству индустрије, енергетике и рударства сљедеће посланичко питање:

            „Наведено Министарство је расписало Јавни конкурс за додјелу новчаних средстава за побољшање ефикасности пословања привредних друштава, планираних и расположивих у Буџету Републике Српске за 2014. годину.

            Молимо Вас да нам доставите списак свих оних који су остварили право по основу поменутог јавног конкурса и по којим критеријумима?

            У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

 ОДГОВОР

Министарство индустрије, енергетике и рударства је у 2014. години расписало Јавни конкурс за додјелу новчаних средстава за побољшање ефикасности пословања привредних друштава у укупном износу од 1.500.000,00 КМ.

Новчана средства за побољшање ефикасности пословања привредних друштава била су предвиђена у Буџету Републике Српске за 2014. годину, на позицији 415 200 - Текући грант за реструктурисање и побољшање ефикасности рада привредних друштава.

Процедура додјеле наведених средстава била je транспарентна, на основу јасно дефинисаних услова и критеријума, утврђених Уредбом о условима и критеријумима за додјелу новчаних средстава у сврху побољшања ефикасности пословања привредних друштава („Службени гласник Републике Српске“, број 95/14), коју је донијела Влада Републике Српске на сједници одржаној 15.10.2014. године.

Корисници средстава су могла бити привредна друштва из сектора прерађивачке индустрије, и то: металне, дрвне и текстилне индустрије. За остваривање права на новчана средства, привредно друштво је било обавезно да изради план (програм) за побољшање ефикасности свог пословања који, између осталог, садржи конкретне мјере и начине за побољшање ефикасности пословања, те очекиване пројекције резултата и ефекте спровођења плана.

Критерији за бодовање привредних друштава били су:

остварени приход од продаје учинака са стањем на дан 31. 12. 2013. године,

број запослених радника са стањем на дан 31.12.2013. године,

стање запослености, посматрајући број радника на дан 31.12.2013. године у односу на број радника на дан 31.12.2011. године,

ниво развијености општине на чијој територији се реализује план и

оцјена резултата и ефеката спровођења плана за побољшање ефикасности пословања, а који се односе на повећање укупног прихода, повећање прихода од учинака на иностраном тржишту, повећање степена искориштености производних капацитета, повећање запослености, специфичност производног асортимана и слично.

Влада Републике Српске дала је сагласност на Ранг листу привредних друштава корисника новчаних средстава, Одлуком број: 04/1-012-2-2746/14 од 18.12.2014. године.

Ранг листа привредних друштава корисника новчаних средстава за побољшање ефикасности пословања објављена је у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 115/14 од 24.12.2014. године.         

 

 С поштовањем,

 

                                                                                                                                                                       МИНИСТАР

                                                                                                                                                                      Петар Ђокић

03.02.2015

Име посланика:

Сазив: 
9