Клуб посланика ПДП Министарству правде, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика ПДП поставио је између двије сједнице, 11. септембра 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ                                                                                                          

                У управном спору по Тужби тужитељице Голић Милене из Хан Пијеска Ул. Цара Душана бр. 28, против Рјешења број: 21.04/951-2271/17 од 05.02.2018. године, тужене Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, у предмету излагања на јавни увид података о непокретностима и утврђивања права на непокретностима, Окружни суд у Источном Сарајеву је донио Пресуду број: 14 0 U 003 598 18 U од 6.8.2018. године.

                Пресудом се Тужба уважава и оспорени акти поништавају.

                Такође, обавезује се тужени да тужитељици надокнади трошкове спора у наведеном износу у року од 30 дана од дана пријема Пресуде, под пријетњом принудног извршења.

                У наведеном року Републичка управе за геодетске и имовинско-правне послове то није урадила, а исту пресуду је запримила 8.8.2018. године и након тога Републичка управа за геодетске ..... опет тражи доставу Пресуде Суда и добија је опет 28.8.2018. године.

                Након севга овога Републичка управа до дана данашњег није ништа урадила.

Питање:

  • Зашто се не спроводи Пресуда Окружног суда у Источном Сарајеву број: 14 0 U 003 598 18 U од 6.8.2018. године?
  • Шта ради Републичка геодетска управа ..... у Републици Српској и да ли постоји икаква могућност да се овом нераду и неодговорности стане у крај?

 

ОДГОВОР:

Број: 21.01/052-692/18

Датум: 22.10.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, д о с т а в љ а   с е

 Клуб посланика ПДП, између двије сједнице, 11. септембра 2018. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Зашто се не спроводи  Пресуда Окружног суда у Источном Сарајеву број 14 0 У 003598 18 У од 06.08.2018 године, и шта ради Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове и да ли постоји икаква могућност да се овом нераду и неодговорности стане у крај'“.

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („ Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („ Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо следећи

                                                                    О Д Г О В О Р

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, поступајући у складу са Пресудом Окружног суда у Источном Сарајеву број 14 0 У 003598 18 У од 06.08.2018 године, донијела је Рјешење број 21.04/951-2271/17 од 14.09.2018 године, којим се поништава Рјешење Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, Подручне јединице Хан Пијесак, број: 21.49/951-4-2/13 од 14.12.2017  године, и предмет враћа првостепеном органу на поновни поступак и одлучивање. Поступајући у складу са предметном пресудом овај орган је дописом број 21.04/951-2271/17 од 30.08.2018 године, доставио Пресуду број 14 0 У 003598 18 У, на извршење Министарству финансија, Сектору за правне послове, а о чему је обавјестио адвоката Тодић Наду, пуномоћника Голић Милене, дописом број  21.04/951-2271/17 од 30.08.2018 године. Такође, ова Управа је дана 24.08.2018 године, од Окружног суда у Источном Сарајеву тражила достављање додатног примјерка Пресуде број 14 0 У 003598 18 У од 06.08.2018 године, како би иста могла бити достављена Министарству финансија ради исплате досуђених трошкова.

У вези са другим питањем, а имајући у виду предње наведено произилази да је ова Управа поступила у складу са Пресудом Окружног суда у Источном Сарајеву.

  С поштовањем,

 

Достављено:                                                                                                                    Д И Р Е К Т О Р

1. Наслов

2. Архива                                                                                                        Босиљка Предраговић, дипл. правник

                                                               

                                                                                                              

 

11.09.2018
Сазив: 
9