Клуб посланика ПДП Министарству просвјете и културе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика ПДП поставио је на Петнаестој сједници одржаној 6. децембра 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

               Министарство просвјете и културе РС расписало је 8. априла 2016. године Јавни конкурс за суфинансирање јавних потреба у култури РС за 2016. годину за шест области.

               Данас, када је 2016. година на измаку, резултати Конкурса још нису објављени, већина манифестација је завршена, организатори манифестација створили и одређене обавезе, те се поставља питање, хоће ли и када бити објављени резултати Конкурса? Ако хоће, када ће се реализовати суфинансирање пројеката? Већина манифестација из области културе користила је лого Владе РС као суфинансијера, те се питамо на основу чега, када резултати још нису познати?

ОДГОВОР:

Број: 07.032/011-480/16

Датум: 20.12.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на питање Клуба посланика ПДП-а, д о с т а в љ а  с е

Клуб посланика ПДП-а поставио је на Петнаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 6. децембра 2016. године, сљедеће посланичко питање:

 „Министарство просвјете и културе Републике Српске расписало је 8. априла 2016. године Јавни конкурс за суфинансирање јавних потреба у култури Републике Српске за 2016. годину, за шест области.

 Данас, када је 2016. година на измаку, резултати Конкурса још нису објављени, већина манифестација је завршена, организатори манифестација створили су и одређене обавезе, те се поставља питање, хоће ли и када бити објављени резултати Конкурса? Ако хоће, када ће се реализовати суфинансирање пројеката? Већина манифестација из области културе користила је лого Владе Република Српска, као суфинансијера, те се питамо на основу чега, када резултати још нису познати“.

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи

 

О  Д  Г  О  В  О  Р

Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је 1. децембра 2016. године резултате јавног конкурса за суфинансирање пројеката, као јавних потреба у култури Републике Српске, на порталу е-култура (www.ekulturars.com). У току је доношење рјешења и потписивање уговора са учесницима конкурса којима су одобрена буџетска средства за реализацију културних пројеката. Након завршетка наведене процедуре Министарство просвјете и културе Републике Српске ће у складу са расположивим буџетским средствима дозначити налог Трезору за исплату истих.

Министарство просвјете и културе Републике Српске није наложило организаторима манифестација, а ни сугерисало, да прије објаве резултата јавних конкурса, или прије одобравања средстава за суфинансирање истих, јавно и у промотивном материјалу емитују лого Владе Републике Српске и Министарства просвјете и културе Републике Српске, као генералног покровитеља.

Организатори манифестација су самоиницијативно користили лого Владе Републике Српске и Министарства просвјете и културе Републике Српске, руководећи се константној и веома значајној финансијској подршци Владе Републике Српске и Министарства просвјете и културе Републике Српске, у протеклих 15 и више година. То су традиционалне књижевне, позоришне, музичке, филмске и ликовне културне манифестације, као и манифестације из области очувања наслеђа и изворног културно-умјетничког стваралаштва, а чије је одржавање веома значајно за културни простор Републике Српске.

На жалост, дешавало се да организатори неких манифестација или продукције добијају веома значајна финансијска средства из Буџета Републике Српске, чак пет и више пута од средстава која добијају од спонзора, а да нигдје није наведен лого генералног покровитеља, Владе Републике Српске и Министарства просвјете и културе Републике Српске, или су тек из незнања споменути у неком брзом читању као спонзори, а не као генерални покровитељи. И, не само то, већ од толике навалентне промоције међународних невладиних организација, страних амбасада и других спонзора, у виду маскота, заставица и транспарената, публика и грађани се доводе у заблуду о стварној финансијској подршци институција Републике Српске.

 Имајући у виду све наведено, Министарство просвјете и културе Републике Српске је одлучило да у уговору који потписује са корисником буџетских средстава, односно са извршиоцем пројекта, наложи као обавезу да на промотивном материјалу истакне већим, од осталих, лого Владе Републике Српске и Министарства просвјете и културе Републике Српске, као и свим јавним наступима.

Институције Републике Српске могу, на захтјев организатора манифестације за генерално покровитељство, одлучити о генералном покровитељству, у смислу само моралне институционалне подршке, без да су у обавези да финансирају или суфинансирају неку манифестацију. Тако да коришћење лога Владе Републике Српске и Министарства просвјете и културе Републике Српске треба схватити као част и поштовање према институцијама Републике Српске, а никако гледати као интерес Владе Републике Српске и Министарства просвјете и културе Републике Српске, поготово када се зна да се из Буџета Републике Српске суфинансира веома значајним средствима на десетине културних пројеката чија реализација се одржава на цијелој територији Републике Српске, а да при том немају адекватну или никакву подршку локалних заједница на којима се реализација одвија.

Исто тако, зна се десити да организатори неких манифестација или других пројеката злоупотребљавају лого Владе Републике Српске и Министарства просвјете и културе Републике Српске, а да немају ни финансијску ни моралну подршку истих, ради давања значаја свом пројекту у сврху прикупљања новчаних средстава од спонзора и донатора.

                               

               С поштовањем,

 

                                                                                                                                  М  И  Н  И  С Т  А  Р                                                                     

                                                                                                                                 Др Дане Малешевић

 

Достављено:

  1. Наслову, на 2 писма и CD-u
  2. а/а

 

 

 

 

06.12.2016
Сазив: 
9