Клуб посланика ПДП Министарству просвјете и културе, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика ПДП поставио је између двије сједнице 12. октобра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Тражимо да нам доставите информацију колико је запослених у владиним институцијама и свим другим управним организацијама, на основу дипломе или неког другог документа Средње струковне школе с правом јавности ''Центар за образовање'' Широки Бријег.

ОДГОВОР:

Број: 07.032/011-309/15

Датум: 14.10.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Клуб посланика ПДП између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, дана 12. октобра 2015. године, поставили су сљедеће посланичко питање:

„Тражимо да нам доставите информацију колико је запослених у владиним институцијама и свим другим управним организацијама, на основу дипломе или неког другог документа Средње струковне школе с правом јавности „Центар за образовање“ Широки Бријег“.

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

У Министарству просвјете и културе Републике Српске и управним организацијама које су у надлежности Министарства, нема запослених на основу дипломе Средње струковне школе с правом јавности „Центар за образовање“ Широки Бријег.

       

         М И Н И С Т А Р

                                                                                                                   др Дане Малешевић

 

12.10.2015
Сазив: 
9