Клуб посланика ПДП Министарству рада и борачко-инвалидске заштите; између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика ПДП поставио је између двије сједнице Народне скупштине, 2. марта 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

-Министарство рада и борачко-инвалидске заштите

Када ће се провести Закон о оружаним снагама БиХ и испоштовати пресуде и одлуке судова о наведеном Закону?

ОДГОВОР:

Број: 16-04/4-011-7/2015

Бања Лука, 11.03.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Клуб посланика ПДП, поставио је између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, 2. марта 2015. године, сљедеће посланичко питање:

„Када ће се провести Закон о оружаним снагама БиХ и испоштовати пресуде и одлуке судова о наведеном Закону“.

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо  сљедећи

ОДГОВОР

„Закон о служби у Оружаним снагама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 88/05, 53/07, 59/09, 74/10 и 42/12), усвојила је Парламентарна скупштина БиХ, па су за његово провођење надлежне институције на нивоу БиХ, изузев поглавља V – Пензијско и инвалидско осигурање, које је с обзиром на надлежности прописане Уставом БиХ, за професионална војна лица која су обавезно осигурана на пензијско и инвалидско осигурање у Републици Српској, уређено Законом о остваривању права на старосну пензију професионалних војних лица („Службени гласник Републике Српске“, број 63/14).

 

           МИНИСТАР

    Миленко Савановић

 

 

 

24.03.2015
Сазив: 
9