Клуб посланика ПДП Министарству саобраћаја и веза

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика ПДП поставио је на Дванаестој сједници одржаној 17. маја 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

               Детаљно доставити:

  • Под којим условима (финансијским и нефинансијским) Мирослав Лазански учествује у креирању програмског садржаја?
  • Колико му је до данас укупно исплаћено (све уплате, укључујући и путне трошкове)?

ОДГОВОР:

Број: 13.05/011-1069/16

Датум: 31.05.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

               На 12. сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 17, 18. и 19. маја 2016. године, Клуб посланика ПДП-а, поставио је посланичко питање које гласи:

Под којим условима (финансијским и нефинансијским) Мирослав Лазански учествује у креирању програмског садржаја? Колико му је до данас укупно исплаћено (све уплате, укључујући и путне трошкове)“?

               У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

На основу члана 8. Закона о Радио-телевизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 49/06, 73/08, 42/10 и 89/13) и члана 7. Статута, ЈП Радио- телевизија Републике Српске је самостална у обављању дјелатности, има уредничку независност и институционалну аутономију, нарочито у областима као што су:

а) утврђивање програмске шеме,

б) концепција и продукција програма,

в) уређивање и презентација вијести и информативног програма,

г)  управљање и располагање имовином,

д) запошљавање, права и обавезе запослених,

ђ) уређивање дјелатности и унутрашња организација,

е)  припрема и извршење буџета,

ж) преговори, припреме и потписивање правних аката у вези са функционисањем РТРС-а,

з)  представљање у правним поступцима,

и) куповина, изнајмљивање, продаја и коришћење роба и услуга.

У информацији коју смо запримили од Радио-телевизије Републике Српске, наводи се да је Мирослав Лазански у ЈП Радио-телевизији Републике Српске, ангажован по основу Ауторског уговора, а везано за припрему, вођење и реализовање информативне емиисије, у којој се обрађују актуелне теме, под називом „Лазански – Директно“.

Ауторским уговором, регулисана је и накнада која припада Г-дину Лазанском, као аутору емисије „Лазански – Директно“.

Ауторска накнада по основу Ауторског уговора, представља лично примање Аутора, односно лични податак, у том смислу ЈП Радио-телевизија Републике Српске није овлаштена да трећој страни открије личне податке, а у складу са чланом 17. Закона о заштити личних података БиХ.

У достављеној информацији Радио-телевизије Републике Српске, посебно се наглашава да примања Г-дина Лазанског, а по основу Ауторског уговора, не одступају од осталих Ауторских уговора, које ЈП Радио-телевизије Републике Српске закључује са ауторима, а на реализацији истих или сличних програмских садржаја, те се креће у висини редовних исплата по том основу у Радио-телевизији Републике Српске.

С поштовањем,

 

                                                                                                                                                    М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                                    Неђо Трнинић

 

17.05.2016
Сазив: 
9