Клуб посланика ПДП Министарству саобраћаја и веза

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика ПДП поставио је на Шеснаестој сједници одржаној 8. фебруара 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

               Када истиче мандат актуелног Програмског савјета РТ РС? Када ће Бојан Гребенар, као представник младих, бити разријешен дужности члана Програмског савјета РТРС-а, с обзиром на то да је у међувремену запослен у Кабинету градоначелника Бањалуке? Када ће бити изабран нови представник пензионера умјесто преминулог Мирка Ђукића?

               С обзиром на то да смо у извјештајима РТРС-а у току посљедње изборне кампање могли да видимо да се Фондација Сорош доводи у везу са наводним рушењем Српске, како је могуће да бивши директор Сорош центра буде члан Програмског савјета РТРС-а? Ради се о Небојши Ристићу, представнику послодаваца.

               Програмски савјет РТРС-а по члану 50. Закона о РТРС-у оснива се ''ради потпунијег заступања и заштите интереса јавности у програмима РТРС-а.''

               С обзиром на то да смо више пута у НСРС изразили сумњу да програм РТРС-а заступа интересе цјелокупне јавности у Српској, тражимо да нам се достави извјештај или записници са састанака Програмског савјета РТРС-а.

ОДГОВОР:

Број: 13.05/011-328/17

Датум: 27.02.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

               На 16. сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 8. фебруара 2017. године, Клуб посланика ПДП-а, поставио је посланичко питање које гласи:

Кадa истиче мандат актуелног Програмског савјета РТРС? Када ће Бојан Гребенар, као представник младих, бити разријешен дужности члана Програмског савјета РТРС-а, с обзиром на то да је у међувремену запослен у Кабинету градоначелника Бањалуке? Када ће бити изабран нови представник пензинера умјесто преминулог Мирка Ђукића?

С обзиром на то да смо у извјештајима РТРС-а у току последње изборне кампање могли да видимо да се Фондација Сорош доводи у везу са наводним рушењем Српске, како је могуће да бивши директор Сорош центра буде члан Програмског савјета РТРС-а? Ради се о Небојши Ристићу, представнику послодаваца.

Програмски савјет РТРС-а по члану 50. Закона о РТРС-у оснива се „ради потпунијег заступања и заштите интереса јавности у програмима РТРС-а“

С обзирим на то да смо више пута у НСРС изразили сумњу да програм РТРС-а заступа интересе цјелокупне јавности у Српској, тражимо да нам се достави извјештај или записници са састанака Програмског савјета РТРС-а.“

               У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

У информацији коју смо запримили од Радио-телевизије Републике Српске наводи се да је мандат старог сазива Програмског савјета Радио-телевизије Републике Српске од четири године, истекао  почетком априла 2016. године. Претходни сазив Програмског савјета Радио-телевизије Републике Српске именован је 04.04.2012. године на осамнаестој сједници Народне скупштине Републике Српске а чији су чланови били и Бојан Гребенар, Небојша Ристић и Мирко Ђукић.

Управни одбор Радио-телевизије Републике Српске је на сједници одржаној дана 23.12.2015. године донио одлуку о покретању поступка за избор чланова Програмског савјета под бројем 06-XXXI-10551/15. Јавни конкурс за избор чланова Програмског савјета објављен је дана 12.01.2016. године у Гласу српске као и у програму радија и телевизије Републике Српске те интернет страници www.rtrs.tv. С обзиром да се није пријавио довољан број кандидата конкурс је понављан три пута и то 04.04.2016. до 25.04.2016, 10.05.2016 до 27.05.2016. године и 07.05.2016 па до коначне попуне. Дана 12.08.2016. године службе које су биле задужене за објављивање огласа су обавијештене да се оглас више не емитује јер је пријављен довољан број кандидата.

               На сједници одржаној дана 31.10.2016. године Управни одбор Радио-телевизије Републике Српске усвојио је приједлог листе кандидата и дао задужења службама у Радио-телевизији Републике Српске да припреме коначан документ и упуте у Народну скупштину Републике Српске ради избора нових чланова програмског савјета Радио-телевизије Републике Српске.

               На наставку 16. сједнице Народне скупштине Републике Српске, одржане 21.фебруара 2017 године на приједлог Комисије за избор и именовања, Народна скупштина Републике Српске именовала је Програмски савјет Радио-телевизије Републике Српске који чине: представник младих Боривоје Обрадовић, представник пензионера Иван Фигурек, представник удружења послодаваца Саша Аћић, представник синдиката Игор Ратковић, представник националних мањина Лариса Човић, представник вјерских заједница Зоран Пајкановић, представник универзитета Љубомир Зубер, представник удружења цивилног друштва Амела Башић Томић, представник новинара Сандра Ковачевић Ђурђевић, представник удружења жена Зорана Кисић и представник осталих Небојша Алексић.

               Последњу сједницу у старом сазиву Програмски савјет Радио-телевизије Републике Српске је одржао 22.06.2016. године.

               Након законског рока за именовање нових чланова Програмског савјета Радио-телевизије Републике Српске, биће одржана заједничка сједница старог и новог сазива Програмског савјета након чега ће новоименовани Програмски савјет Радио-телевизије Републике Српске почети са радом.

С поштовањем,

 

                                                                                                                                      М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                          Неђо Трнинић

 

 

08.02.2017
Сазив: 
9