Клуб посланика ПДП Министарству саобраћаја и веза

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика ПДП поставио је на Осамнаестој сједници одржаној 26. априла 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

               У каквим су пословним везама и односима предузећа: Фабрика за поцинчавање д.о.о. Братунац и Дрина метал д.о.о. Братунац међусобно и са јавним предузећима чији је оснивач Република Српска, посебно са ЈП ''Аутопутеви Републике Српске''?

               Колико имају запослених радника, какав су пословни резултат направили за 2015. и 2016. годину?

               Да ли су на челу ових предузећа као директори, те истовремено сувласници и једини власници синови министра саобраћаја и веза РС?

ОДГОВОР (ПРЕПИС):

Број: 13.03/011-909/17

Датум: 23.05.2017.

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

               Клуб посланика ПДП је 18. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 25., 26. и 27. априла 2017. Године, поставио сљедеће посланичко питање:

               ''У каквим су пословним везама и односима предузећа: Фабрика за поцинчавање д.о.о. Братунац и Дрина метал д.о.о. Братунац међусобно и са јавним предузећима чији је оснивач Република Српска, посебно са ЈП ''Аутопутеви Републике Српске''?''

               У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

 

ОДГОВОР

               Према информацији која је достављена од стране Јавног предузећа ''Аутопутеви Републике Српске'' д.о.о. Бања Лука, ово јавно предузеће нема, нити је имало закључене уговоре са предузећима ''Фабрика за поцинчавање'' д.о.о. Братунац и ''Дрина метал'' д.о.о. Братунац.

               Министарство саобраћаја и веза је надлежно за област транспорта и транспортне инфраструктуре и нема податке о броју запослених радника, пословним резултатима наведених предузећа за 2015. И 2016. Годину, као ни податке о директорима ових предузећа.

С поштовањем,

 

                                                                                        МИНИСТАР

                                                                                   Неђо Трнинић

 

 

18.04.2017
Сазив: 
9