Клуб посланика ПДП Министарству унутрашњих послова

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика ПДП, поставио је на Двадесет трећој сједници одржаној 27. фебруара 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

                Према Закону о измјенама Закона о оружју и муницији (''Службени гласник Републике Српске'', број: 18/17) рок за издавање оружаних листова истекао је 30.06.2017. године.

                Молимо да нам доставите сљедеће податке:

 • Колико лица није испунило ову законску обавезу, односно колико оружаних листова није издано?
 • Колико је МУП РС покренуо поступака за наплату казни предвиђених овим законом?
 • Колика је предвиђена новчана казна за непоштовање ове законске одредбе?
 • За колики је износ укупно по овом основу оштећен Буџет Републике Српске?
 • Да ли сте поднијели извјештај за покретање кривичне одговорности против одговорних лица због постојања обиљежја кривичног дјела из члана 315. став 4. Кривичног законика Републике Српске?

ОДГОВОР:

Број: С/М-053-155/18

Датум: 21.03.2018. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање.-

                На 23. сједници Народне Скупштине Републике Српске, одржаној 27. и 28. фебруара и 01. марта 2018. године, Клуб посланика ПДП, поставио је посланичко питање Влади Републике Српске.

                ''Према Закону о измјенама и допунама Закона о оружју и муницији (''Службени гласник Републике Српске'' број 18/17) рок за издавање оружних листова истекао је 30.06.2017. године. Молимо да нам доставите сљедеће податаке:

 • Колико лица није испунило ову законску обавезу, односно колико оружних листова није издано?
 • Колико је МУП РС покренуо поступака за наплату казни предвиђених овим законом?
 • Колика је предвиђена новчана казна за непоштовање ове законске одредбе?
 • За колики је износ укупно по овом основу оштећен Буџет Републике Српске?
 • Да ли сте поднијели извјештај за покретање кривичне одговорности против одговорних лица због постојања обиљежја кривичног дјела из члана 315. став 4. Кривичног законика Републике Српске?''

                У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број: 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број: 31/11), дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

 • Чланом 75. став 2. Закона о оружју и муницији, који је објављен у ''Службеном гласнику Републике Српске'', број 26/16 од 04.04.2016. године, а ступио на снагу 12.04.2016. године, прописана је обавеза власницима оружја за личну безбједност, који на дан ступања на снагу овог закона држе оружје на основу оружног листа којем је истекао рок важења, да до 31.12.2016. године, поднесу захтјев за издавање оружног листа уз испуњавање услова прописаних законом. У примјени наведене одредбе, број захтјева за издавање односно замјену оружног листа на нивоу МУП је био 21.827.

                Даље, Законом о измјенама Закона о оружју и муницији, који је објављен у ''Службеном гласнику Републике Српске'' број 18/17 од 23.02.2017. године, а ступио на снагу 03.03.2017. године, продужен је рок из претходно наведеног члана до 30.06.2017. године, те је у периоду од 03.03.2017. – 30.06.2017. године, број поднесених захтјева за издавање/замјену оружног листа био 12.405.

                Након остављеног рока, према евиденцији МУП РС, број власника оружја која нису поступила према горе наведеној законској обавези је 7.421.

 • МУП РС је код надлежних судова покренуо 810 поступака за утврђивање прекршајне одговорности за лица која нису поступила у складу са горе наведеном одредбом закона, а с обзиром да покретање прекршајног поступка још увијек није застарјело, активности на истом се предузимају у континуитету (према члану 99. Закона о прекршајима Републике Српске, застарјелост покретања и вођења прекршајног поступка за прекршаје за које је прописана новчана казна до 3.000 КМ, наступа када протекне година дана од дана када је прекршај извршен).
 • Чланом 70. став 1. тачка 26. Закона о оружју и муницији, прописан је прекршај за физичка лица која нису у законском року замијенила неважећи оружни лист и за исти је запријећена новчана казна у износу од 1.200 КМ до 1.500 КМ и заштитна мјера одузимања оружја.
 • У погледу оштећења Буџета Републике Српске по наведеном основу се не може дати процјена, нити се одредбе Закона о оружју и муницији могу стављати у предметни контекст, поготово ако се имају у виду одредбе Закона о прекршајима Републике Српске, према којима грађани нису дужни прихватити прекршајни налог, већ могу затражити судску заштиту, те судови у складу са законом имају овлашћења да изричу мање казне од минимума утврђеног законом или условне осуде, а што је у досадашњој пракси биљежено као чест случај.
 • МУП РС није поднио извјештај за кривично дјело из члана 315. став 4. Кривичног законика Републике Српске из разлога што нема сазнања о наведеном кривичном дјелу, с обзиром да је поступак у складу са законом у току.  

 

                С поштовањем,

 

                                                                                                                                                     М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                                 мр Драган Лукач

 

 

 

 

 

 

 

 

27.02.2018
Сазив: 
9