Клуб посланика ПДП Министарству управе и локалне самоуправе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика ПДП поставио је између два наставка Дванаесте сједнице, 10. јуна 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ                   

               Поштовани,      

               Да ли и како Министарству управе и локалне самоуправе планира ријешити проблем матичних књига у пограничним општинама?

               Ради се о сљедећем:         

               Проблем размјене матичних књига (рођених, вјенчаних и умрлих) у пограничним општинама Републике Српске, конкретно у општни Крупа на Уни и спорно насељено мјесто Хашани да, с једне стране према Закону о територијалној организацији Републике Српске општина Крупа на Уни и наведено насељено мјесто припадају Републици Српској, а обнова уписа за ово насељено мјесто се врши у општини Босанска Крупа у Федерацији БиХ. Потреба да се врши обнова матичних књига произилази из чињенице да су матичне књиге за ово подручје уништене у протеклом рату, а чињеница да се обнова врши у Босанској Крупи крајње нелогична и неоправдана. Још 2009. Године проблем је званично актуелизован низом званичних састанака и службених преписки представника општина Крупа на Уни, Босанска Крупа и Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске. Након 7 година никаквог конкретног помака нема, сем информације да наведено Министарство покушава договорити састанак са федералним Министарством унутрашњих послова и да је о овом проблему обавијештен и Кабинет предсједника Владе Републике Српске.

ОДГОВОР:

Број: 10.2-011-246/16

Датум: 08.07.2016. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет:  Одговор на посланичко питање

Клуб посланика Партије демократског прогреса – ПДП поставио је између два наставка 12. сједнице Народне скупштине Републике Српске, 10. јуна 2016. године, Министарству управе и локалне самоуправе, сљедеће посланичко питање:

„Да ли и како Министарство управе и локалне самоуправе планира ријешити проблем матичних књига у пограничним општинама ?

Разлог:

Проблем размјене матичних књига (рођених, вјенчаних и умрлих) у пограничним општинама Републике Српске, конкретно у општини Крупа на Уни и спорно насељено мјесто Хашани да, с једне стране према Закону о територијалној организацији Републике Српске општина Крупа на Уни и спорно насељено мјесто припадају Републици Српској, а обнова уписа за ово насељено мјесто се врши у општини Босанска Крупа у Федерацији БиХ. Потреба да се врши обнова матичних књига произилази из чињенице да су матичне књиге за ово подручје уништене у протеклом рату, а чињеница да се обнова врши у Босанској Крупи крајње нелогична и неоправдана. Још 2009. године проблем је званично актуелизиран низом званичних састанака и службених преписки представника општине Крупа на Уни, Босанска Крупа и Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске. Након 7 година никаквог конкретног помака нема, осим информације да наведено Министарство покушава договорити састанак са Федералним министарством унутрашњих послова и да је о овом проблему обавијештен и Кабинет предсједника Владе Републике Српске.“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Министарство управе и локалне самоуправе упознато је са проблемима са којима се сусрећу становници пограничних подручја Републике Српске, између осталог и општине Крупа на Уни, због тога што се матичне књиге у које су уписани налазе у општинама на подручју Федерације Босне и Херцеговине, иако наведена лица живе у мјестима која по територијалној организацији припадају Републици Српској. У протеклом периоду, више пута покушавали смо остварити контакт са Федералним министарством унутрашњих послова, као ресорно надлежним за наведено питање, о чему смо упознали Кабинет предсједника Владе Републике Српске и начелника општине Крупа на Уни.

На састанку одржаном, у 2014-ој години, са представницима Федералног министарства унутрашњих послова није постигнут споразум око размјене матичних књига у пограничним поручјима, а самим тим ни договор у вези проблема на које се односи захтјев општине Крупа на Уни. Иако, до данас није ријешено питање матичних књига у пограничним подручјима ово министарство и даље инсистира на рјешавању истог.

О наведеном питању разговарано је и на састанку одржаном дана, 30.06.2016.године у Сарајеву, у Министарству цивилних послова, коме су, из Републике  Српске, присуствовали представници Министарства управе и локалне самоуправе и Министарства унутрашњих послова, затим представници Министарства цивилних послова БиХ, Федералног министарства унутрашњих послова и Одјељења за јавни регистар из Брчко Дистрикта. Имајући у виду проблеме са којима се приликом прибављања личних докумената сусрећу грађани предложено је да се поново покрену активности у вези размјене матичних књига у пограничним поручјима. За прву фазу предложена је размјена матичних књига између општина, Крупа на Уни и Босанска Крупа.

Министарство управе и локалне самоуправе подржало је рјешавање наведеног питања и у оквиру својих надлежности пружиће помоћ општини Крупа на Уни како би се размјена матичних књига, уколико се испоштује договор са друге стране,  успјешно окончала. У том циљу обавјештаваћемо општину Крупа на Уни о наредним корацима и припремним радњама које је потребно предузети у вези размјене матичних књига. Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине исказало је спремност да контактира општине са подручја Федерације БиХ.

          Напомињемо да смо у протеклом периоду сугерисали општини Крупа на Уни да настави преговоре са општином Босанска Крупа око размјене матичних књига, а нарочито у вези поврата матичних књига које су уступили наведеној општини током 2002. године.

         Када су у питању матичне књиге општине Крупа на Уни које су уништене у протеклом рату за насељена мјеста која према Закону о територијалној организацији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 69/09,70/12 и 83/14) и Уредби о насељеним мјестима чине подручје јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 4/10, 26/11, 74/12, 110/12, 34/15, 95/15), указивали смо да постоји могућност обнављања истих на начин регулисан Упутством о вођењу матичних књига („Службени гласник Републике Српске“, бр. 55/10, 119/12 и 64/13), узимајући у обзир да је одређени број лица већ уписан у матичне књиге које је општина Крупа на Уни уступила општини Босанска Крупа и о чему треба водити рачуна како не дошло до дуплих уписа у матичне књиге, односно ситуације да одређено лице истовремено прибави извод из МК/увјерење о држављанству у оба ентитета.

 

               С поштовањем,                  

 

                                                                                                                                          М и н и с т а р

                                                                                                                                                          Лејла Решић

Достављено:

  • Наслову,
  • а/а.

 

 

 

 

 

 

 

10.06.2016

Име посланика:

Сазив: 
9