Клуб посланика ПДП Министарству управе и локалне самоуправе, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

 

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика ПДП поставио је између двије сједнице 12. октобра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

            Доставите нам информацију шта је Град Бања Лука урадио по питању санирања штете настале у поплавама у власништву привредног субјекта ''Балкан'' д.о.о. коју је градска комисија процијенила на 20.270,00КМ?

ОДГОВОР:

Број:  10.3-011-311/15

Датум: 04.11.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет:  Одговор на посланичко питање

Клуб посланика ПДП поставио је, између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, дана 12. октобра. 2015. године, сљедеће посланичко питање:

„Доставите нам информацију шта је Град Бања Лука урадио по питању санирања штете настале у поплавама у власништву привредног субјекта „Балкан“ д.о.о. коју је градска комисија процијенила на 20.270,00 КМ?“      

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске  („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Министарство управе и локалне самоуправе је актом број: 10.3-011-311/15, од 20.10.2015. године, затражило од Града Бања Лука да достави информацију о санирању штете настале у поплавама у власништву привредног субјекта „Балкан“ д.о.о.

Град Бања Лука  је актом број: 12-К-3507/2015 од 26.10.2015. године (који је министарство запримило 03.11.2015. године) доставио сљедећи одговор:

„Према подацима из Базе података градске комисије за процјену штете изазване елементарном непогодом-поплавом у 2014. години, којом располаже Одсјек за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице Градске управе Града Бања Лука, висина штете проузроковане елементарном непогодом привредног субјекта „Балкан“ д.о.о. Бања Лука процјењена ја на укупан износ од 20.270,00 КМ и то:

  • неостваривање добити            1.500,00 КМ;
  • радни сто и полице                    5.320,00 КМ;
  • сировине и репроматеријал  7.390,00 КМ;
  • полупроизводи и недовршена производња   3.590,00 КМ;
  • готови производи    630,00 КМ;
  • трговачка роба и ситан инвентар    1.840,00 КМ.

Град Бања Лука нити једном поплављеном привредном субјекту појединачно није пружио финансијску помоћ. Једини вид помоћи пружен је кроз доношење Одлуке о допуни Одлуке о административним таксама („Службени гласник града Бања Лука“ број 25/14) и Одлуке о измјени и допуни Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности  („Службени гласник града Бања Лука“ број 40/14).

Одлуком о допуни Одлуке о административним таксама дефинисано је да су од плаћања градских административних такса ослобођени  предузетници у поступку трајног и привременог престанка обављања предузетничке дјелатности, из разлога  немогућности обављања исте дјелатности , насталих као посљедица елемментарних непогода и других несрећа због којих је проглашена ванредна ситуација на подручју Града Бања Лука, док су Одлуком о измјени и допину Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности порски обвезници на подручју Града Бања Лука којима је настала материјална штета на непокретностима као посљедица елементарне непогоде поплава и клизишта, ослобођени плаћања пореза на непокретности у 2014. години за оне непокретности за које је процијењена штета евидентирана у Регистру штета, који је усвојила Влада Републике Српске.“    

С поштовањем,                                                                               

 

                                                                       М И Н И С Т А Р                                                                                                                                   

                                                                          Лејла Решић

12.10.2015
Сазив: 
9