Клуб посланика ПДП Окружном суду у Приједору

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика ПДП поставио је на Двадесет трећој сједници одржаној 12. фебруара 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ОКРУЖНИ СУД У ПРИЈЕДОРУ

                Молимо Вас да нам доставите податке о свим набављеним моторним возилима у периоду 1.1.2007. до 31.12.2017. године. Списак возила набављених за Ваше потребе треба да садржи:

  • врста возила
  • модел возила
  • набавну цијену са ПДВ-ом
  • тренутни статус (користи се, продано, расходовано и сл.).

ОДГОВОР (ПРЕПИС):

Број: 16-0-Су-18-000-079

Дана, 26.02.2018. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

Ул. Вука Караџића 2

БАЊА ЛУКА

Предмет: Достава података-.

Поштовани,

Везано за Ваш допис број: 02/2-257-23/18 од 14.02.2018. године, у којем сте нам доставили питање Клуба посланика ПДП-а, шаљемо Вам одговор на исто.

Окружни суд у Приједору је новоосновани суд, који је почео са радом 01.03.2017. године. Од почетка рада суда исти није имао службено возило које је неопходно за нормално функционисање суда.

У децембру мјесецу 2017. године, Окружни суд у Приједору је покренуо поступак јавне набавке службеног возила путем Конкурентског захтјева који је објављен на сајту Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине, а исти је завршен у јануару 2018. године.

Овај суд модел аутомобила није прецизирао што је предвиђено Законом о јавним  набавкама Босне и Херцеговине (''Сл.гласник БиХ'' број: 39/14), већ је у Конкурентском захтјеву навео минималне карактеристике које исто мора посједовати уз навођење процјењене вриједности аутомобила без ПДВ-а у износу од 42.500,00 КМ, односно са ПДВ-ом: 49.723,83 КМ. Наведена средства су одобрена Одлуком Владе Републике Српске (''Сл.гласник РС'', број: 111/17).

Након окончаног поступка Јавне набавке овај суд је имао само једну понуду, понуђача ''Брчко гас'', Лакташи 2, Гламочани бб која се односи на нов путнички аутомобил Volkswagen Passat, 2.0 TDI, коју је овај суд и прихватио јер је испуњавала све услове који су предвиђени Конкурсним захтјевом.

С поштовањем,

                                                                                                                                     Предсједник суда

                                                                                                                                    Мр Душко Милоица

                                                                                                                                    (ПОТПИС И ПЕЧАТ)

 

12.02.2018
Сазив: 
9